100 са излюпените и отгледани белошипи ветрушка в колонията на вида в Спасителен център на Зелени балкани

Тази година излюпените и отгледани белошипи ветрушки във волиерите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани са 100!

Това съобщи екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани и финансиран от програма LIFE на ЕС, който работи в Центъра.

Всички малки ще бъдат разпределени за освобождаване в трите колонии на вида, които Зелени Балкани поддържат – Стара Загора, село Левка, Сакар съвсем новото място в което работим – село Климент, в полите на Средна гора!

Припомняме, че това са дейности за подпомагане на дивата популация на вида, който Зелени Балкани завърна у нас, а през 2024 се навършват точно 10 години от това историческо от природозащитна гледна точка събитие!

Д-р Христина Клисурова