Четири български университета са в престижна класация

Тракийски университет е сред най-престижните в света

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се изкачва с 200 места в тазгодишното издание на престижната класация Impact Rankings на Times Higher Education (THE). Най-старото ни висше училище е класирано в групата 401 – 600 място сред 1963 университета в света, което е най-високата позиция в шестте поредни участия в класацията.

През предходните две години Софийският университет беше в групата 601 – 800 място.

Рейтингът оценява постиженията на университетите в изпълнение на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Тази година се оценени общо 2152 университета от 125 държави.

Софийският университет е класиран в 11 от 17 цели, като подобрява класирането си независимо от повечето участници.

Методологията на класацията използва проверени индикатори, които предоставят изчерпателно и балансирано сравнение на четири области – научни изследвания, управление на ресурси, обхват и преподаване.

Софийският университет заема 101 – 200 място в направленията „Достъпна и чиста енергия“ и „Климатични промени“, 201 – 300 – в „Правосъдие и институции“, 301 – 400 – в „Равенство между половете“, „Устойчиви градове и общности“, „Подводен живот – опазване на водните ресурси“ и „Живот на земята – опазване на биоразнообразието“, 401 – 600 – в „Качествено образование“, „Достоен труд и икономически растеж“ и „Партньорство за устойчиво развитие“, и 801 – 1000 място – в „Здравословен живот и стимулиране на благосъстоянието“.

Тази година в класацията попадат още Медицинският университет в София (801 –1000 място), Тракийският университет (1001 – 1500 място) и Икономическият университет във Варна (1501+ място). МУ –София, беше в същата група и в класацията през 2023 г. Икономическият университет във Варна бе в класацията през 2022 г., когато попадна в групата 1000+а . За Тракийския университет това е първо влизане в рейтинга.

В тазгодишната класация на първо място за трета поредна година е Western Sydney University (Австралия), следван от University of Manchester (Великобритания) и University of Tasmania (Австралия), които поделят второто място. В топ 10 попадат още Aalborg University (Дания), RMIT University (Австралия), University of Alberta (Канада), UNSW Sydney (Австралия), Queen’s University (Канада), Arizona State University (Tempe, САЩ) и University of Exeter (Великобритания).

Индия пък е страната с най-много представители в таблицата общо 96.

Източник: „Аз Буки“