Изложба „Метарезерви 2024“ се открива в Художествена галерия – Стара Загора

На 19 юни 2024г. (сряда) от 18:00 ч. в голямата зала на Художествена галерия – Стара Загора ще се открие изложбата „Метарезерви 2024”, която е кураторски проект на проф. Атанас Тотляков. В него участват двайсет и един млади визуални артисти, които представят своята художествена интерпретация, обусловена от културната философия на Метамодернизма.

Това е второто издание на проекта, което в мащабна изложба, ще даде възможност на нашите гости, чрез средствата на съвременното визуално и концептуално изкуство да разберат повече за езика на метамодернизма. Ключът към разбирането на експозицията и различните експериментални посоки в нея е мисловният образ на калейдоскопа, използван като метафора. Всяко издание има своя метафора.

Метафората на първия проект представен във Велико Търново е махалото, а в „Метарезерви 2024” – Стара Загора е калейдоскопът. Както всяко разклащане на калейдоскопа дава различната, сложна и единствена по рода си „картина”, така и в изложбата гледната точка към всяко произведение е различна и индивидуална. Подобен тип насочване към метафорично мислене се търси от авторите, за да се постигне правилната и многопластова визуална комуникация, включваща и зрителя.

В същото време, чрез образа на калейдоскопа се поставя фундаменталният въпрос за „красивото“ и „грозното” в изкуството, както и проблема за неговото възприятие. Метамодернизмът задава структура на чувството, което е колебание между позитив и негатив. Поради това в изложбата някои произведения могат да бъдат възприети и извън представите за „красивото”, като некрасиво и дори като заплашително.

Посланието на куратора и артистите участващи в проекта, е че усещанията, чувствата, в съчетание с разума, разкриват строго индивидуалните човешки взаимовръзки със света. Посетителите ще могат да се запознаят с този поглед към съвременното експериментално изкуство и обществения живот, отразяващ както измененията, така и състоянието на нашето съвремие.

Потърсете и изследвайте пространството между крайните точки” е посланието на куратора на изложбата, защото той насочва художниците към търсене на активното „съзерцание на междината” – там, където директно или чрез технологични средства се осъществява контактът между творци, произведения, културни институции и обществото, а към това са поканени да разсъждават гледайки експозицията и гостите на Галерията.

Метарезерви“ е част от дългосрочен проект със същото наименование, стартирал през 2023 г. във Факултета по изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ под ръководството на проф. Тотляков. Изследователският екип се присъединява към артисти и учени от цял свят, които приемат, че метамодернизмът е културният отговор на обществото от края на 20 в. до днес, като реакция на световните глобални събития: климатичните промени, финансовите кризи, пандемията, нестабилната политическа ситуация и др. Студенти и преподаватели от Великотърновския университет заедно с изявени визуални артисти работещи в България и извън нея са сред първите в страната, които изследват ролята на художника и начините на свързване с публиката в новите условия.

Проектът „Метарезерви“ се предвижда да има продължителен характер във времето и да бъде показан в повече градове и изложбени пространства. В него търсим разнообразните форми и локации, които предполагат и  различни художествени намеси (галерийни пространства, жп гари, градска среда). Целта ни е не само да изследваме, но и да допринесем за изграждане и задълбочаване на обществените връзки между изкуството и заобикалящия ни свят. Друга задача на проекта е създаването на „резерви“ под формата на архивиране и документиране на артистичната работа.

В творбите, представени в тази изложба, се забелязва характерното за метамодернизма колебание между високите „идеали” поставени от художниците на модернизма и последвалия критичен анализ на постмодернизма, които и до днес оставят отворени каналите за дискурс.“   споделя за проекта проф. Тотляков.

В изложбата „Метарезерви 2024“ участват: Атанас Тотляков, Галина Цветкова, Дан Тенев, Дарина Пеева, Деница Милушева, Екатерина Иванова, Красимир Русев, Марина Теофилова, Милен Алагенски, Михаил Михайлов, Младен Младенов, Нуркан Нуф, Пенка Минчева, Яница Фендулова. Представени са и проектите „Homo Vespertilio” на Валентин Сабинов, Рада Дончева, Стела Караилиева и „Интенция за антивещ” на Богомил Иванов, Илина Пенева, Момчил Енчев, Стефан Василев.

Куратор на изложбата: Атанас Тотляков, тел. за контакти + 359 89 987 4803

Експозицията ще може да бъде разгледана до 14.07.2024 г.

Автор Джулиана Гутова