Защо Тракийски университет – Стара Загора вече има главен мениджър, какви са неговите задачи и кой е той?  

Представяме Ви д-р Здравко Тодоров, познат първоначално в академичните среди на Тракийски университет – Стара Загора като ръководител на Ветеринарномедицинския симулационен център, а от началото на 2024 година изпълнява длъжността „Главен мениджър стратегическо планиране“, която е част от портфолиото на ректорското ръководство на висшето училище.

Д-р Здравко Тодоров е от гр. Пазарджик като през 2004-та година за първи път прекрачва прага на Тракийски университет – Стара Загора като студент на Аграрния факултет в сп. Зооинженерство, а по-късно става студент по Ветеринарна медицина. Ветеринарномедицинската професия се оказва негова съдба и още като студент в рамките на обмяна на опит и международна мобилност от университета по програма Еразъм+ в Германия той среща бъдещата си съпруга Ева, с която са горди родители на две момчета и едно момиче. Младото семейство ветеринарни лекари се установяват в Германия, но през 2019-та година се връщат отново в  родината си, защото д-р Тодоров се реализира като специалист в Тракийския университет, но този път не като студент, а за да работи и да върне жеста си към любимото висше училище: „Аз имам дълг към университета, защото ми е дал образование и много добър кариерен старт и дойде времето и аз да дам своя принос за университета, с всички връзки и контакти, които създадох в Европа. Тракийският университет за мен винаги е бил кауза, винаги съм искал той да бъде едно образователно и научно средище, конкурентноспособно на европейските университети.“

Главният мениджър работи под прякото ръководство на ректора и във взаимодействие със заместник-ректорите, участва в работата на Академичния и Ректорския съвет, оперира, координира и ръководи дейности, свързани с административния ред и конкретните изпълнения на решенията на Съветите. Той съдейства и разширява контактите с бизнеса в и извън България, с цел реализация на съвместни дейности, воден от приоритетите на университета.  Опитът е заимстван от най-добрите висши училища по света: „В съвременния свят университетите стават все по-натоварени с все повече дейности и активности и е нужна координация на комуникацията между различните отдели и звена в университета. Работата на мениджъра е доста широко обхватна, а една от основните цели, които съм си поставил е да подобрим комуникацията между различните структури в университета, като се научим да работим заедно и в колаборация и така да се създадат едни по-добри условия за работещите в благоприятна атмосфера, което е ключ към още по-голям успех в нашата дейност. Изключително важна е координацията между академичен, административен и обслужващ персонал, както и с външни организации. Стратегическото планиране и поставяне на стратегически цели, както и визионерското мислене, иновациите, са много важни елементи в управлението и развитието в една институция като нашия университет.“

Посланието на д-р Здравко Тодоров към всички от Тракийския университет: „Всеки един от нас, който е част от голямото академично семейство на Тракийския университет, е допринесъл със своя личен принос, за да кажем днес, че се превърнахме в лидери, не само в България, а и на международната сцена. Важно е да продължим в тази посока, заедно, още по-обединени и силни, да вярваме един в друг и да си помагаме!“–

Ръководител отдел „Връзки с обществеността“ – Надя Лилова