Седми Национален фолклорен събор „С мирис на теменуги“ в село Яворово

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР “С МИРИС НА ТЕМЕНУГИ”

ЯВОРОВО 2024

С Т А Т У Т

ОРГАНИЗАТОРИ: НЧ “Ахинора-2006 г.”, Кметство с. Яворово и Община Стара Загора

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 15.06.2024 год. от 9:00 ч.

ЦЕЛИ:

Утвърждаване на фолклорното песенно и танцово богатство в съвременния живот;

Предоставяне възможност на самодейни колективи от региона и страната да получат обществено признание;

Издирване, събиране и популяризиране на народни песни, танци и обичаи, посветени на цветята и българската природа;

Насърчаване на изработването на красиво и смислено подреждане на естествени цветя – свежи или сухи (икебана); детски стихотворения или есета; проучване на природни обекти (местности, кладенци, реки, язовири и други) с имена на цветя и представяне на тяхната история (мит, легенда, сказание);

Разнообразяване живота на жителите на село Яворово и региона.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Фолклорни групи, изпълняващи две песни в рамките на 6 минути;

Индивидуални изпълнители – до двама от колектив, изпълняващи по една песен;

Танцови състави изпълняващи танц до 10 минути;

Групи за обичаи изпълняващи обичай или ритуал до 10 минути.

НА ТЕМАТА: „Цветята и красотата на българската природа“ ще са подчинени САМО съпътстващите инициативи.

ФЕСТИВАЛЪТ ИМА КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР И Е БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ!

ОЧАКВАМЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА!

СЪПЪТСТВАЩИ ИНИЦИАТИВИ:

Конкурс за изработка на красиво и смислено подреждане на естествени цветя – свежи или сухи – икебана

Допускат се участници от всички възрастови групи;

Експонатите се представят на журито в деня на събора; ще бъдат заснети и класирани.

Проучване на природни обекти (местности, кладенци, реки, язовири и други) с имена на цветя и представяне на тяхната история (мит, легенда, сказание)

1-ва група от 7 до 10 години;

2-ра група от 11 до 14 години;

3-та група от 15 до 18 години.

Творбите трябва да бъдат написани от детето, което желае да участва в конкурса! На гърба на всяка творба да има информация за името на детето, възраст, населено място, училище и телефон. Стихотворенията и есетата няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ 31.05.2024 год.

На следните адреси:

website: www.ahinora.eu

e-mail: chitalishte_ahinora@abv.bg

facebook: Нч Ахинора

facebook страница: Народно читалище „Ахинора-2006г.“ село Яворово

По пощата: 6240 с. Яворово, НЧ „Ахинора-2006г.“ за г-жа Пенка Иванова

Тел. за контакти 041355/295; 0896578113 и 0883495327

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВАТА ДА ФОТОГРАФИРАТ, ФИЛМИРАТ И ЗАПИСВАТ ИЗПЪЛНЕНИЯТА С ЦЕЛ: СЪЗДАВАНЕ НА АРХИВ И РЕКЛАМА НА СЪБОРА, БЕЗ ДА ЗАПЛАЩАТ ПРАВА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.

Компетентно жури ще оцени изпълненията и на 17.06.2024 год. /понеделник/ ще бъдат оповестени победителите.

Публикуваме програмата на Фестивала. Заповядайте!