Фондация „Мисия Криле” открива нова социална услуга Контактен център

Официалната церемония ще се състои на 12.06.2024 г. (сряда) от 10:00 до 10:30 в
Комплекса за социални услуги, намиращ се на ул. „Христо Ботев“ № 205 и
управляван през последните шест години от Фондацията.
На събитието са поканени представители на различни институции – Община Стара
Загора, съд и прокуратура, държавни съдебни изпълнителии, социални служби и
неправителствени организации от града и областта.
Ще бъде облужен тържествен водосвет на помещението, което е специално
ремонтирано и подготвено да изпълнява функцията на Контактен център. То се намира на
територията на Комплекса за социални услуги за деца и семейства.
Какво е Контактен център и защо е необходим?
Контактният център е „място за срещи”, където децата на разделени родители могат
да осъществяват контакти с родителя, с който не живеят, а понякога и с други
членове на семейството.
Услугата е подходяща за родители след раздяла, в процедура на развод или след развод,
при които има различни проблеми в комуникацията и не могат да се споразумеят за това
как да протичат контактите с детето.
Всеки трети случай, по който се работи в Комплекса е свързан с родителски конфликти.
Често след раздяла на родителите децата имат трудности да общуват с един от тях.
Контактният център ще осигури защитено пространство, където това да се случва с
подкрепата на обучени специалисти психолози и социални работници.
В продължение на последните две години екип в организацията активно проучваше
водещите практики в страната в тази област в градовете София, Бургас и Велико Търново.
Беше анализирана и нормативната уредба и натрупаният професионален опит в страната
до момента, за да се изгради работещ модел, отговарящ на актуалните потребности на
семействата в Стара Загора.
За това как ще работи Центъра ще можете да разберете на откриването на 12.06.2024 от
10:00.
Каним представителите на медиите да се включат и на пресконференцията, която ще се
състои на 12.06.2024 от 09:30 в зала 1 на първия етаж на Комплекса, ул. „Христо Ботев” №
205.
За повече информация:
ДИАНА ДИМОВА, Председател, 0897/653598
ИВАЙЛО ЯБЪЛКАРОВ, Зам. председател, 0897/5579164