Добро утро с Космическите закони!

Космически закони
1. Не вреди нито с дума, нито с мисъл, нито с дело на никое живо същество.
2. Ако не те молят за нещо – не го прави. Помолят ли те – направи го.
3. Ако не можеш да сториш нещо, не го обещавай.
4. Отнасяй се към хората, както към себе си.
5. Не съди.
6. Изпълнявай добрите желания.
7. Изпълнявай дълга си пред обществото.
8, Уважавай обичаите и законите на страната, в която живееш.
9. Пази тайните и традициите.
10. Не мисли зло, защото мислите са бумеранг.
11. Търси щастието в щастието на другите.
12. Стреми се към духовното и възвишеното, избягвай дребното и второстепенното.
13. Чети.
14. Обичай.
15. Не бъди злопаметен.
16. Не се напрягай, напрежението е смърт, а отпускането – живот
17. Никога не се обиждай. Обидата е кармична грешка.
18. Ако ревнуваш, включваш програмата за самоунищожение.
19. Завистта причинява болести.
20. Не говори прекалено – бъбривецът е находка за шпионина.
21. Никога не се отчайвай. Отчаянието поражда болест на белите дробове.
Да се постараем да ги спазваме!Животът ни ще бъден лек,спокоен и щастлив!🙏❤
Чрез Lalka Petrova