За втори път Община Стара Загора е част от Управителния съвет на Организацията за управление на Тракийски туристически район

Заместник-кметът Милена Желева отново поема заместник-председателското място, а за председател единодушно е избран Пламен Панов, заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“ в община Пловдив

 На 6-и юни 2024г. в Пловдив, в зала „Хоризонт“ на Университета по хранителни технологии. се проведе Годишно общо събрание на Организация за управление на Тракийски туристически район

За председател на срещата единодушно бе избран зам.-кметът на Община Стара Загора Милена Желева, която приветства членовете на района и пожела на всички успешен летен туристически сезон.

Според дневния ред на събранието бе гласуван нов състав на Управителния и Контролни съвети, както и Председател на УС. Беше отправена благодарност към досегашния председател инж. Любозар Фратев за дългогодишната му успешна дейност за развитие и налагане популярността на Тракийски туристически район.

Туристическите райони в България са създадени със заповед на Министъра на туризма през 2015 г. Според това, страната е разделена на девет района. Община Стара Загора попада в туристически район „Тракия“ с център град Пловдив. От създаването си досега, районът се развива динамично. Сега членовете му са 43, сред които 17 общини, 5 висши учебни заведения  и 7 музея.

През изминалата 2023 г. Тракийски район успя да привлече 11 нови членове и да реализира дейности по два проекта по програма Еразъм + . Успешно приключи проект „ See and hear” , а одобрение получи новото проектно предложение „Повишаване на компетенциите на професионалисти в музеите“.

Жейна Желева