Допълнително финансиране получи Международният младежки център в Стара Загора  

500 хил лв. получава старозагорският ММЦ

На 7 юни 2024г. на работна среща по покана на Георги Глушков, министър на младежта и спорта, бяха Надежда Чакърова, зам.-кмет в Община Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“, Станимира Димитрова, началник отдел „Образование и младежки дейности“, Моника Тодорова, управител на Международния младежки център и Здравко Димитров, ръководител на звено „Младежки дейности“. Те бяха заедно с Наталия Митева заместник-министър в Министерството на образованието и науката и Петър Младенов, заместник-министър в Министерството на младежта и спорта.

Основната тема на срещата бе обсъждането на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2024 г., одобрени от Министерски съвет на 28 май тази година. Средствата са за осигуряване дейността на младежките центрове, създадени по програми, финансирани от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Допълнителните средства от 500 хил. лева са предназначени за обезпечаване дейностите на младежките центрове при работата им на местно, национално и международно ниво – за обучителни и образователни дейности, младежки инициативи, обмяна на опит, работа в мрежа, повишаване квалификацията на екипите. Допълнителното финансиране ще осигури по-качествени дейности и услуги от страна на младежките центрове, което ще допринесе за личностното развитие на младите хора и за тяхното по-активно участие в обществения живот.

На съвместната работна среща присъстваха още заместник-кметовете на общините Пловдив, Бургас, Враца и Габрово и представители на младежките центрове в Добрич, Монтана, Бургас и Перник.

Жейна Желева