Тракийският университет вече е и в Червен бряг

Кметът на община Червен бряг Атанас Атанасов и проф. Нели Грозева, зам.-ректор по учебната и информационна дейност на Тракийския университет, тържествено дадоха старт на кандидат-студентската кампания пред общинските съветници, техния председател Петьо Костов и с участието на Деканите на Аграрния факултет проф. Диян Георгиев и на Стопанския – доц. Николай Пенев.

Младежите от Предбалкана, между приказната река Златна Панега, буйния Искър и чак до Дунава, могат да подават документи за кандидатстване на място, а при голям интерес и да се обучават близо до родните места. Това улеснение се осъществява след съгласуване между Общината и Университета, и с посредничеството на бизнеса в лицето на Националния съюз на земеделските кооперации в България.

Необходимостта от кадри в земеделието и желанието на общинската власт да подпомогне обучението на младежите, да ги стимулира да останат да работят и живеят в един от най-плодородните райони на страната, среща горещата подкрепа на Тракийския университет и готовността да разшири специалностите, които могат да се преподават в предоставената от община Червен бряг база на Тракийския университет.

Стоянка Цачева