Открити уроци на тема „И аз опазвам околната среда“ проведе IХ ОУ „Веселин Ханчев“

IX ОУ „Веселин Ханчев“ гр. Стара Загора проведе открити уроци на тема: „И аз опазвам околната среда“
Инициативата, организирана от Изпълнителна агенция по околна среда по повод отбелязването на Деня на околната среда – 5 юни, бе посрещната с интерес и премина с голям успех в училището. Откритите уроци се превърнаха в мини лаборатории, подобни на тази, която деца посетиха в сградата на Регионална лаборатория – Стара Загора.
Учениците на IX ОУ „Веселин Ханчев“ гр. Стара Загора демонстрираха завидна екологична култура, благодарение на колегите и родителите на младите еколози.
Инициативата за опазването на природата с открит урок на тема „И аз опазвам околната среда“ е още един повод да направим поредната крачка към по-добра среда на живот.
Мария Горчева
директор на IХ ОУ „В.Ханчев“