Въвежда се временна организация на движението в Стара Загора на 9 юни 2024г.

На 9 юни 2024 г. се въвежда временна организация на движението с оглед осигуряване на безопасното организиране и провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание и с цел опазване на обществения ред и безопасност на движението.

За времето от 09.30 до 18.00 часа, на територията на гр.  Стара Загора ще бъде спряно движението на личен и договориран транспорт и на МПС, извършващи транспорт за собствена сметка, по следните улици:

∙          бул. „Митрополит Методи Кусев“, в отсечката от ул. „Лубор Байер“ до ул. „Свети Княз Борис“;

∙          ул. „Свети Княз Борис“;, в отсечката от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Митрополит Методи Кусев“;

∙          ул. „Захари Княжески“, в отсечката от ул. „Свети Княз Борис“ до ул. „Лубор Байер“

Нормалното движение на превозни средства ще се възстанови незабавно след приключване на съответните мероприятия, съгласно Изборния кодекс.

За времето от 18.30 часа на 09.06.2024г., до 06.00 часа на 10.06.2024г., на територията на гр. Стара Загора, ще бъде спряно движението на личен и договориран транспорт и на МПС, извършващи транспорт за собствена сметка, по следните улици:

∙          бул. „Руски“, в отсечката от ул. „Свети Княз Борис“ до ул. Генерал Гурко;

∙          ул. „Цар Иван Шишман“, в отсечката от ул. „Ген. Гурко“ до ул. „Свети Княз Борис“.

При необходимост, периодът на спирането на движението ще бъде удължен, по преценка на служителите към ОД на МВР, ангажирани с охраната на провеждане на изборите.