Съюзът на преводачите в България (СПБ) отбелязва 50-ата си годишнина

Съюзът на преводачите в България (СПБ) отбелязва 50-ата си годишнина. Официалното честване ще се състои на 7 юни 2024г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщават от съюза.

„СПБ е професионално-творческа организация, чиято мисия е да обединява българските преводачи в усилията им да представят пред българската читателска публика най-значимите образци на световната литература, както и да съдействат за популяризиране на българската култура и литература в чужбина“, посочват от съюза на преводачите. По думите им сред целите на организацията са издигането на равнището на писмения и устен превод, развитието на теорията, историята и критиката на превода, оказването на обществена защита на професионалните интереси и авторските права на преводачите, членуващи в съюза и др.

Специфично за СПБ е, че е една от малкото творчески организации в света, в която членуват преводачи от всички видове превод, посочват от Съюза на преводачите в България. Литературните преводачи са обединени в секция „Художествена литература и хуманитаристика“ (ХЛХ), преводачите от различни области на специализирания превод – в „Научна и техническа литература и заклети преводачи“ (НТЛ–ЗП), устните преводачи – в „Синхронен и консекутивен превод“ (СК), а специалистите по теория на превода са организирани в секцията „Теория, история и критика на превода“ (ТИК), допълват те.

Съюзът на преводачите в България е създаден на 5 юни 1974 г. Сред учредителите са Александър Шурбанов, Валери Петров, Александър Муратов, Атанас Далчев, Блага Димитрова, Анна Лилова, Дора Габе, Елисавета Багряна, Леда Милева, Кръстан Дянков, Сергей Влахов, Сидер Флорин, Найден Вълчев.