В две детски градини в Стара Загора започна мащабен ремонт, очаква се стартиране и в трета

В момента тече процесът по подготовка на пребазиране

През 2024 г. в община Стара Загора започват ремонтни дейности в три
детски градини – ДГ № 31 „Слънце“ и ДГ № 33 „Люляк“ и ДГ №66 „Детски
рай“.

Дейностите в две от тях – ДГ № 31 и № 33, вече са стартирали като
групите, които са 10, са пребазирани съответно в ДГ № 24 “Радост”, ДГ №
1 “Звънче” и ДГ № 68 “Патиланско царство”. Ремонтните дейности се
изпълняват в срок, а за децата от ДГ “Слънце” е осигурен транспорт от
Община Стара Загора.

До края на месец юни ще стане ясно и къде ще бъдат преместени групите от
ДГ №66 „Детски рай“ . Експерти от отдел “Образование и младежки
дейности” осъществяват обход на възможни помещения, които да бъдат
най-оптималния вариант, тъй като на територията на община Стара Загора
няма свободни детски градини.

Предстоят срещи и с директори, възпитатели и помощник-възпитатели, както
и с родители, за да се изберат помещения, предоставящи нормален учебен
процес, като се минимализира неудобството от пребазирането. Смяна или
замяна на персонал няма да има в нито една детска градина, а групите и
учителите ще се запазват в същия състав.

След изпълнението на ремонтите, детските заведения ще придобият изцяло
нов облик с модерно и съвременно оборудване, а в ДГ №66 „Детски рай“
ще бъде изграден и чисто нов физкултурен салон.

Стефани Бабадалиева