Шест старозагорски учители получиха отличието „Неофит Рилски“

По случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Почетното отличие „Неофит Рилски“ получиха

268 учители, директори и зам.директори са тазгодишните носители на почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министерство на образованието и науката за своите професионални постижения. 6 от тях са старозагорските учители:

Дарина Делчева – старши учител начална степен – Основно училище „Кирил Христов“;

Иван Поров – учител по музика – Основно училище „Кирил Христов;

Татяна Минкова Николова – начален учител в Средно училище „Васил Левски“ Стара Загора;

Стоянка Сърбова – учител по Български език и литература в Средно училище „П.К.Яворов“ Чирпан;

Йорданка Раденкова – учител по Български език и литература в Средно училище „Максим Горки“ Стара Загора;

Галина Матева – учител по Опазване на околната среда в Професионална гимназия по селско стопанство -гр. Чирпан; Величка Момчева – начален учител в Обединено училище „Св.св. Кирил и Методий“ в село Ръжена, общ. Казанлък;

Анаида Дадашова – Общински детски комплект „Св. Иван Рилски“ гр. Казанлък.

Наградите са предадени на директорите на съответните училища с препоръка да се връчат на наградените учители на общоучилищни тържества“, – сподели Милена Йолдова – началник на Регионално управление на образованието – Стара Загора.

Почетното отличие „Неофит Рилски“ е най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България.

Учредено през 1996 г., по традиция се връчва на 24 май –Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градини, училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България.

Росица Ранчева