Списък на одобрените участници в творческата лаборатория „Без корени“

Избрани са участниците в Творческата лаборатория „Без корени“ на Старозагорския куклен театър. Ръководителите са Веселка Кунчева, Мариета Голомехова и Милен Апостолов. След получени повече от 100 заявки за участие и прецизна селекция от художествените ръководители на лабораторията, ето ги и селектираните за участие:

ЕКИП 1

Режисьор – Карина-Велислава Сомноева

Сценограф – Тина Тодорова

Актьори – Александър Георгиев

Александра Свиленова

Златина Караенева

Илияз Илияз

Калоян Георгиев

Калоян Говедарски

Мария Панайотова

ЕКИП 2

Режисьор – Бюрхан Керим

Сценограф – Мария Колева

Актьори – Димитър Стефанов

Елица Матева

Ива Кънева

Калина Костова

Кирил Антонов

Рафаел Бижев

Стефани Андонова

Христина Стоянова

Ясен Атанасов

ЕКИП 3

Режисьор – Христа Петкова

Сценограф – Ивета Милева

Актьори – Андрей Иванов

Антония Кундакова

Атанас Димитров

Василена Чернаева

Димитър Иванов – Мич

Ивана Бобойчева

Радостина Ангелова

Организаторите благодарят на всички за интереса и ги канят при възможност да се включат в процеса като наблюдатели. Тринайстата лаборатория „Без корени“ ще се проведе в Стара Загора от 21 юли до 3 август 2024г. Основната тема е да се изследва пътят на обезкореняването на човека, търсещ своето ново място в света. Предвижда се показ на резултатите на живо в залата и чрез онлайн стрийм в последния де на лабораторията.

Велизара Цонева