Годишен Концерт и Изложба на талантливите деца от Центъра за подкрепа на личностното развитие в Стара Загора

На 30 май 2024 г. /четвъртък/ от 18 часа в Изложбена зала „Лубор Байер” се открива Изложба на Школите по живопис, приложни изкуства, Школа по графика „Литолино” и Клуб „Моливчета” към Центъра за подкрепа на личностното развитие в Стара Загора. Изложбата е и със съдействието на Представителството на Съюза на българските художници в града.

Годишният концерт на децата, посещаващи различни дейности в Центъра за подкрепа на личностното развитие в Стара Загора е на 31 май 2024 г. /петък/ от в Културен център „Стара Загора”. Участват Фолклорен ансамбъл „Траянци”, Фолклорно-певческа формация, Камерен състав-тамбура, деца от школата по класическа китара, Школа по латиноамерикански танци, Мажоретен състав, Клуб Хип-хоп танци, Вокална студия „Траяна глас”, деца от Литературния клуб, от Театрална школа „Жест” и камерен състав ударни инструменти.

Занимания в 27 форми организира Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в Стара Загора. Той осъществява държавната политика за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науката и технологиите, изкуствата и хуманитарно обществен профил.

Центърът, в съответствие с действащите в системата на предучилищното и училищното образование нормативни актове, организира цялостен учебно – възпитателен процес в постоянни педагогически форми в рамките на учебната година, която започва на 1октомври на текущата година и завършва в края на юни следващата година.

Тук се обучават деца и ученици по авторски учебни програми, утвърдени от директора, в съответствие с нормативните изисквания на Министерство на образованието и науката МОН. Предоставя се безплатна учебна материална база и обучение.

Децата и учениците имат право да избират дейностите и педагогическите форми, в които да участват.

Заявление за участие се попълва за всяка учебна година, за всяко дете или ученик поотделно и за всяка педагогическа форма според възрастта и интересите. Всяко дете или ученик има право да участва най-много в 3 избрани от него форми.

Заниманията са в област Изкуство, област Наука и технологии и профил „Хуманитарно обществен” в 27 – организационно педагогически форми.

Ръководители на школите и клубовете са квалифицирани специалисти с богат опит в работата си с деца и ученици.

Децата, младежите и родителите подават заявления лично в сградата на ЦПЛР – Стара Загора ул. „Захарий Княжески” 71 ет.3 от 14.07. 2021 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа.

Записването е целогодишно. Заявленията и декларацията за информирано съгласие, могат да бъдат изтеглени и от сайта и страницата на ЦПЛР – Стара Загора. https://forms.gle/yRGvZT5QuqFayEUdA

Заниманията са съобразени със свободното време на учениците и през ваканциите.

За повече информация: тел. 042 629062, 042 638698.