В екокампанията на Община Стара Загора за три дни са събрани 186 кг. опасни отпадъци

Най-често предавани за обезвреждане отново са лекарствата с изтекъл срок на годност

В месеца на екологията Община Стара Загора, съвместно с фирма „БалБок Инженеринг“ АД, организира традиционна пролетна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. За седма поредна година гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на кампанията.

На 20 и 21 май 2024 год. в мобилен събирателен пункт, разположен последователно в парк „Артилерийски“  и  парк „Зелен клин“ на град Стара Загора, бяха предадени близо 186 кг. опасни битови отпадъци – остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини и основи, пестициди с изтекъл срок на годност и живачни термометри.  За поредна година лекарствата с изтекъл срок на годност бяха сред опасните отпадъците, които най-често гражданите предаваха за обезвреждане.

Интерес тази година предизвика извънредният пункт за идентифициране на опасни отпадъци с неизвестен състав и произход, който се инициира на 23 май, позициониран отново на паркинга на парк „Артилерийски“. Специалисти на „БалБок Инженеринг“ АД посредством иновативна мобилна лаборатория демонстрираха анализи на място, за да установят вида на опасния отпадък и неговото третиране .

Община Стара Загора е третата община в България, която стартира въвеждането на национален телефон за информация и приемане на заявки за събиране на опасни битови отпадъци от адрес:

0700 11 750 (от понеделник до петък в работни дни от 9 до 17 часа)

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще продължи да функционира и през следващите години. Мобилни събирателни пунктове се организират два пъти годишно /пролет и есен/ с продължителност най-малко от два дни през всеки период. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година.

Есенната кампания с мобилни пунктове ще се проведе на 14 и 15 ноември 2024 год.

За повече информация, моля посетете сайта на Община Стара Загора:

https://www.starazagora.bg/bg/upravlenie-na-otpadatsite

Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове, гражданите могат да предават събраните от тях опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището на с. Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса. В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери, при условия гарантиращи безопасността за здравето на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно обезвреждане.

Нина Цанева