Как е правилно да се прочете съчетанието „св. св. Кирил и Методий“?

Наближава 24 май и предстои до припадък да слушаме за „свети свети Кирил и Методий“. Пояснявам, понеже няма как да го подчертая шрифтово: ще чуваме ненужно удвоеното „свети свети“. Най-сетне имаме публична позиция на ИБЕ на БАН. В момента е достъпна на главната страница на БЕРОН (https://beron.mon.bg/):
„Как е правилно да се прочете съчетанието „св. св. Кирил и Методий“?
Правилно е съчетанието да се прочете „свети Кирил и Методий“. В случая думата „свети“ е форма за множествено число, срв. при членуване: „светите (братя) Кирил и Методий“. В писмен текст чрез удвояването „св. св.“ на съкратената дума „свети“ по традиция се означава множественото число на думата.“
С две думи: прието е да се пише „св. св.“, но е правилно да се произнася само веднъж – „свети“. Същото се отнася и за произнасянето на „св. св. Константин и Елена“, „св. св. Петър и Павел“ и др.
П.П. Формата „свети“ за м.р. ед.ч. съвпада с формата „свети“ за мн.ч.: „свети Кирил“ – „свети Кирил и Методий“, аналогично на „български писател“ – „български писатели“.
Източник Сайтът Как се пише