22 май е Международен ден на биологичното разнообразие

На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване.

Международният ден на биологичното разнообразие е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа.

През декември 2000 г. за Международен ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май. Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие.

България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

България се нарежда на едно от първите места в Европа по своето биоразнообразие.

От 1933 год, когато са създадени и обявени първите два резервата, до 1993 г. общата площ на защитените територии в България е нараснала до 3.5% от общият поземлен фонд на страната (или около 380 000 ха). В момента площта им е около 5%. В това число се включват всички природни резервати, национални паркове, природни забележителности и защитени местности. Всяка от тези категории е с различен статут и режим за ползване.

Защитените територии в страната са сърцевината за опазване на биоразнообразието.

В продължение на 40 години „Желязната завеса“ разделя Изтока и Запада в Европа. Строго-охраняваната гранична зона е дала шанс на природата да се развива, необезпокоена от човешко присъствие, в резултат на което се формира уникална екологична мрежа – Европейският Зелен пояс с дължина над 12,500 км – от Баренцово до Черно море. Така, някогашното разделение на Европа допринася за съхраняването и развитието на ценни, природни местообитания.

БФБ работи за популяризиране на инициативата у нас вече 20 години, затова в Деня на биоразнообразието ще представи своя изложба от фотоконкурс за Зеления пояс от далечната 2006 г. като предизвикателство към Петър Ванев, който също ще документира в снимки и видео пътуването си през балканските страни, когато се завърне през септември.

Традиционно на 22 май БФБ дава старт на кампанията за набиране на номинации в Годишните награди за биоразнообразие и климат. Така ще бъде и тази година като се надяваме отново да открием най-добрите примери за борбеност, отдаденост и постоянство в българската природозащита, които ни вдъхновяват, провокират и променят.

Номинирането е публично и всеки може да предложи своите фаворити в една или повече категории, стига да се отнасят за периода 22 май 2023 – 22 май 2024 – една година на биоразнообразието. Номинациите са само положителни.

„БФБ раздава Годишните награди за 13-ти път, за да даде гласност на действията на хора, организации, компании и медии за опазване на природата в България и разчитаме на гражданската активност за откриване и популяризиране на тези позитивни примери. Очаква ни церемония в началото на октомври, когато заедно ще празнуваме успехите и постиженията на тези, които работят за природата или се борят за намаляване ефекта от климатичните промени.“ – споделя Йорданка Славова, изпълнителен директор на БФБ.

Крайният срок за набиране на номинации в кампанията за 2024 г. е 30 август .