Кметът Живко Тодоров: Договорихме по-справедливи корекции в Програмата за развитие на регионите

Общините получиха право да бъдат бенефициенти за индустриални зони. Другата промяна е, че при санирането на жилищни блокове ще се отчете дали в тях живеят хора, пряко засегнати от енергийния преход

Със съвместните усилия на кметовете от региона и адекватната подкрепа на областния управител Ива Радева успяхме да наложим нашите предложения във вид на по-справедливи корекции в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Това оповести днес кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Той застана пред медиите заедно с областния управител, за да посочи какви програми за финансиране и с какви суми са предназначени за трите области у нас, засегнати от предстоящото преминаване към въглеродно неутрална икономика. Това са областите Стара Загора, Перник и Кюстендил. Направено бе и важното уточнение, че област Стара Загора е разширена с още 10 прилежащи общини от 3 области, сред които Нова Загора, Сливен, Тунджа, Елхово, Ямбол, Хасково, Димитровград и др., така че общо стават 21 общини.

„Ние дадохме две много съществени предложения. Първото от тях е общините да имат право да бъдат бенефициенти за индустриални зони, а второто – да се добави допълнителен критерий при санирането на жилищни блокове, а именно дали в тях живеят хора, пряко засегнати от енергийния преход“, информира Живко Тодоров.

Така сега хората, които работят в минно-енергийния комплекс, могат да кандидатстват техните блокове да бъдат санирани и това получава подкрепа от европейската програма. „По-конкретно: 15 точки максимум се дават по тази позиция, ако в блока има над 5% живущи, които работят в комплекса. Ако са под 5%, тогава се дават 10 точки, но за нас беше много важно да се получи този критерий“, конкретизира градоначалникът.

Областният управител Ива Радева допълни, че другите признаци за подбор на сградите остават непроменени. „В Програмата за енергийна ефективност, популярна като програма за саниране, за област Стара Загора, плюс 10-те допълнителни общини, са предвидени 129 млн. лева. Успяхме да договорим 100% финансиране, а предишният вариант беше на 80% със заплащане на остатъка от кооперациите. Тук имат право да участват не само физически лица, но и общински, и държавни структури“, поясни областният управител. Тя се съгласи с кмета Живко Тодоров, че е значимо постижение като критерий да бъдат включени заетите в минния и енергийния сектор. „Първоначално бяха включени само енергийно бедните, социално слаби, инвалиди и пенсионери, което има своята логика, но е нормално да се включат и работещите в енергийния сектор“, смята Ива Радева.

Инициативата е от решаващо значение за намаляване на потреблението на енергия и справяне с енергийната бедност в трите въглищни региона. Очаква се поканата за набиране на проектни предложения да бъде обявена до края на месец юни.

Другата промяна, за която кметът информира, е свързана с индустриалните зони. „Ще кандидатстваме с две индустриални зони: първата е „Голеш“, за която знаете, че от години общината се опитва да я развива, но е без налична инфраструктура. Там има общински терени с голяма площ, има и частни инвестиции, които също ще се възползват“, вметна Живко Тодоров. Другата зона е в района на бившето АТЗ. „За „Еленино“ сме кандидатствали към Министерство на иновациите и очакваме от там финансиране. 4-5 индустриални зони може да бъдат изградени, заедно със „Загоре“, която се напълни почти. Само по този начин ние можем да предложим алтернатива и да се привлекат инвеститори“, каза още Живко Тодоров.

Общините Гълъбово и Раднево възнамеряват да направят съвместна индустриална зона и вероятно ще се възползват от тези средства, Чирпан също планира своя индустриална зона, уточни Ива Радева. 140 млн. лева са средствата за индустриални зони за региона.

Другата програма, която касае нашия регион, е тази за квалификация и преквалификация на стойност 73 млн. лева за Стара Загора, бенефициенти са само ТЕЦ-овете: държавната „Марица-изток 2“, както и частните „AES Марица-изток 1“, „КонтурГлобал Марица-изток 3“, ТЕЦ „Брикел“ и ТЕЦ „Сливен“, както и „Мини Марица-изток“. Целта на тази програма е да се задържат работещите в тези дружества в пълен състав възможно най-дълго. „Ако има намаляване на работата в някакъв момент, те ще поддържат заетост, като през половината ден хората им ще работят, а през другата половина ще минават някакъв вид квалификация“, посочи областният управител.

Тези пари са налични, програмите може да започнат да действат, няма пречки, определи тя.

Също днес стана известно, че областният управител е съпредседател на единия от трите местни подкомитета, базирани в 3-те области, засегнати от енергийната трансформация. В Стара Загора е най-големият, който се състои от 25-има души на този етап, като целта е да не е в прекалено голям състав, за да работи конструктивно. Сред тези 25 души са кметовете на 9 общини, представители на 4 работодателски организации, на синдикати, неправителствени организации, Тракийския университет и на още държавни институции. Съставът на Подкомитета е публичен, може да бъде прочетен на сайта на МРРБ.

Първото заседание на Подкомитета се е провело онлайн, следващото ще бъде присъствено и ще се обяви предварително и в сайта на Областна администрация – Стара Загора, и в сайта на МРРБ.

Нина Цанева,

старши експерт