Световен ден на пчелите е днес

20 май е обявен за Световен ден на пчелите с резолюция на ООН през декември 2017 г. Целта е да се информира обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, както и по въпросите, свързани със защитата на застрашените от изчезване пчели, показвайки ключовата роля на пчелите в опрашването на растенията и живота на Земята.

В чест на Антон Янша Организацията на обединените нации определя Световния ден на пчелите на 20 май, когато е роден основоположника на модерното пчеларство.

Знаете ли, че…

  • Празникът на пчелите е през май, защото това е месецът с най-голяма активност в растежа на пчелните семейства.
  • На този ден е роден Антон Янша (1734 -1773) – известен като един от пионерите на съвременното пчеларство. Той е смятан за първият модерен учител по пчеларството в света. Словенецът Антон Янша прави няколко открития, които имат огромно значение за съвременното пчеларство. Пчеларят намира по-конкретни зависимости при чифтосването на майката с търтеите. Освен това стига до извода, че на всяка пита с пило съществува определен ред в разпределението на меда, прашеца и пилото. Неслучайно през 1769 г. кралица Мария Терезия основава във Виена училище за развитие на пчеларството и назначава Антон Янша за негов ръководител. Преподавателската и научната дейност на Янша служи за пример на много пчеларски училища. През 1775 година излиза и първата книга по пчеларство на известния пчелар Антон Янша – “Ръководство по пчеларство”. Две години след смъртта му на 8 април 1775 г. е приет и първият закон за насърчаване на пчеларството.

Отглежддането на пчели и то в градски условия и до ден днешен е приоритет на австрийската столица. Пчелите са важни за опрашването и размножаването на много растителни видове. Основна тема през последните години е намаляването на пчелите, не само чрез неправилно прилагани пестициди, но и чрез разпространението на опасни за пчелните популации паразитни болести (вароатоза, нозематоза).

Безспорен факт е огромното значение на медоносните и дивите пчели за запазването на биоразнообрзието, за опрашването на различни растителни видове и не на последно място тяхната важна роля за хората.

Австрийската столица продължава да  насърчава градското пчеларство, като изгражда специални ливади с медоносни растителни видове в парковете и други зелени площи из градското пространство, които създават естествени условия за размножаване на пчелите. В самия град има около 500 кошера, принадлежащи на общината. Те се намират както в центъра на града (например на покрива на кметството на Виена или на покрива на някои музеи, министерства, обществени сгради, балкони и жилищни сгради), така и в големи градски градини и зелени площи, разположени на различни места. От 2014 г. на покрива на кметството има кошери с пчели, а паркът пред него е богат на разнообразни дървесни видове, които предлагат на неуморните пчелни семейства широка гама от храна. Пчелите доставят над 180 килограма мед всяка година, който се продава за благотворителни цели. Така в града има:

– близо 5000 кошера с медоносни пчели и около 500 вида диви пчели;

– в зависимост от времето и броя на пчелите, една колония произвежда около 25 до 40 килограма мед годишно;

–  има над 700 активни пчелари;

– шестоъгълните пчелни пити се използват за отглеждане на ларви и съхранение на мед и цветен прашец.

Нека пазим пчелите, те са важни за природата и човека!