Номинации за Наградата „Млада Загора“ – 2024 г.

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Млада Загора“ за 2024 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018г., изм. с Решение № 257 от 30.03.2020 г.

Отличените ще получат наградите си на тържеството в Културен център „Стара Загора“ на 21 май 2024 г., начало 17 часа

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Стилян Душков Стоянов – ученик в XII а клас от Търговска гимназия „ Кн. Симеон Търновски“, гр. Стара Загора. Номиниран от Снежана Танева – директор на Търговска гимназия „ Кн. Симеон Търновски“, гр. Стара Загора.

Дария Христова Хаджиева – ученичка в VII б клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номинирана от Господин  Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора.

Преслав Ганев Ганев – ученик в VI а клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номиниран от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора.

Борислав Маринов Славов – ученик в VII в  клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номиниран от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора.

Никол Росенова Русева– ученичка в VII г клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номинирана от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора.

Виктория Асенова Заркова – ученичка в IV г клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номинирана от Господин  Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора.

Дара-Мария Петрова Димитрова – ученичка в IV г клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номинирана от Господин  Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора.

Никол Николова Мемлекетова – ученичка в IV  клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номинирана от Господин  Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора.

Никола Динев Динев – ученик в II клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номиниран от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора.

Бранимир Динков Иванов – ученик в II а клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номиниран от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора.

Йордан Георгиев Йорданов – ученик в III б клас от СУ „Васил Левски“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив при СУ „Васил Левски“, гр. Стара Загора.

Сияна Теодорова Чалъкова – ученичка в III б клас от СУ „Васил Левски“, гр. Стара Загора. Номинирана от педагогическия колектив при СУ „Васил Левски“, гр. Стара Загора.

Анастасия Миленова Перозова – ученичка в V б клас от СУ „Васил Левски“, гр. Стара Загора. Номинирана от педагогическия колектив при СУ „Васил Левски“, гр. Стара Загора.

Александър Събинев Желев – ученик в III клас от VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив и директора на  VI ОУ „Свети Никола“,  гр. Стара Загора.

 

 

 

Детелина Младенова Канева – ученичка в IV клас от VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора. Номиниранa от педагогическия колектив и директора на  VI ОУ „Свети Никола“,  гр. Стара Загора.

Даяна Антонова Павлова – ученичка в V клас от VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора. Номиниранa от педагогическия колектив и директора на  VI ОУ „Свети Никола“,  гр. Стара Загора.

Янислав Миленов Иванов – ученик в V клас от VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив и директора на  VI ОУ „Свети Никола“,  гр. Стара Загора.

Минчо Миленов Иванов – ученик в V клас от VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив и директора на  VI ОУ „Свети Никола“,  гр. Стара Загора.

Анна Томова Паскалева– ученичка в VI клас от VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив и директора на  VI ОУ „Свети Никола“,  гр. Стара Загора.

Кристиан Венцеславов Христакиев – ученик в XII а клас от ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия съвет, училищното настоятелство и обществения съвет при ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора

Теодора Веселинова Добрева – ученичка в XII а клас от ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора. Номинирана от педагогическия съвет, училищното настоятелство и обществения съвет при ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора

Радослав Светославов Балкански – ученик в X клас от ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора, член на „Академия по математика“  към ЦПЛР – Стара Загора. Номиниран от Златица Радева – директор на ЦПЛР – Стара Загора, Любомир Любенов – учител по математика в „Академия по математика“ към ЦПЛР – Стара Загора и Мариета Петрова – директор на ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора

Петър Стефанов Влаев – ученик в IV а клас от НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Теодор Желев – ученик в II б клас от НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Алек Милен Марков – ученик от предучилищна група при НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Никола Иванов Нейчев – ученик в I а клас от НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Момчил Иванов Цонев – ученик в I а клас от НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Ева Милен Маркова – ученичка от II а клас при НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номинирана от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Дария Светославова Узунова – ученичка от II а клас при НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номинирана от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Анастасия Станимирова Пройчева – ученичка от II а клас при НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номинирана от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Пресиян Нейков Делчев – ученик в II а клас от НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Александра Емилова Кунева – ученичка от II а клас при НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номинирана от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Калоян Николов Калоянов – ученик в II б клас от НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Кристиян Тодоров Пенчев – ученик в II б клас от НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Ивайло Траянов Колев – ученик в II б клас от НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Савана Зои Терзиев – ученик в II б клас от НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Ема Милен Маркова – ученичка от IV а клас при НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номинирана от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Kрум Иванов Цонев – ученик в IV а клас от НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив при НУ „Димитър Благоев“,  гр. Стара Загора.

Павел Ладислав Хероут – ученик в IV клас от Второ ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия съвет при Второ ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора.

Михаил Евгениевич Лагузин – ученик в XI г клас от СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номиниран от Мариана Пенчева – директор на  СУ „Максим Горки“,  гр. Стара Загора.

Здравко Василев Минчев – ученик в VI а клас от СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номиниран от Мариана Пенчева – директор на  СУ „Максим Горки“,  гр. Стара Загора.

Анелия Димитрова Димитрова – ученичка в XII в клас от СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номинирана от Мариана Пенчева – директор на  СУ „Максим Горки“,  гр. Стара Загора.

Боряна Динкова Пенева – ученичка в X г клас от СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номинирана от Мариана Пенчева – директор на  СУ „Максим Горки“,  гр. Стара Загора.

Стефания Николаева Стирянова – ученичка в XI б клас от СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номинирана от Мариана Пенчева – директор на  СУ „Максим Горки“,  гр. Стара Загора.

Стефани Георгиева Тодорова – ученичка в X в клас от СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номинирана от Мариана Пенчева – директор на  СУ „Максим Горки“,  гр. Стара Загора.

Моника Антонова Тонева – ученичка в X б клас от СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номинирана от Мариана Пенчева – директор на  СУ „Максим Горки“,  гр. Стара Загора.

Деница Димититрова Димитрова   – ученичка в X в клас в Търговска гимназия „Кн. Симеон Търновски“, гр. Стара Загора. Номинирана от Боряна Колева – класен ръководител и старши учител по История и цивилизации в  Търговска гимназия „Кн. Симеон Търновски“, гр. Стара Загора.

Преслава Николаева Стирянова – ученичка в VIII б клас в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора. Номинирана от Деяна  Димитрова – директор на ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора.

Мариян Иванов Рачев  – ученик в X б клас в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора. Номиниран от Деяна Димитрова – директор на ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора.

Мартин Антонов Байков  – ученик в X б клас в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора. Номиниран от Деяна Димитрова – директор на ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора.

Цветана Христова Обесникова – ученичка в VIII б клас в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора. Номинирана от Деяна  Димитрова – директор на ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора.

Ивайло Александров Боянов – ученик в IX б клас в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора. Номиниран от Деяна Димитрова – директор на ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора.

Димитър Александров Славов – ученик в IX а клас в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора. Номиниран от Деяна Димитрова – директор на ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора.

ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

Учениците от клуб „Хермес“ при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора. Номинирани от Владимир Илиев – старши учител по Информатика в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора

Училищен ученически съвет при ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия съвет, училищното настоятелство и обществения съвет при ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора

НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Виктор Ивайлов Славов – ученик в II г клас от ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номиниран от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора.

Мария-Роза Мирчева Мирчева – ученичка в VI клас от VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора. Номиниран от педагогическия колектив и директора на  VI ОУ „Свети Никола“,  гр. Стара Загора.

Симона Антонова Динчева – ученичка в XII клас от СУ „Железник“, гр. Стара Загора. Номинирана от Петя Лазарова – директор на  СУ „Железник“,  гр. Стара Загора, подкрепена от Марижана Иванова – поп изпълнител и вокален педагог на школа „Поп музика“ при НЧ „Георги Бакалов – 1933“, гр. Стара Загора.

Иванина Денкова Денева – ученичка в VI клас от Второ ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора. Номинирана от педагогическия съвет при Второ ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора.

Йоана Ташева – от Детско-юношески народен хор „Жарава“ при НЧ „Родина-1860“, гр. Стара Загора. Ученичка в VII клас на VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора. Номинирана от инициативен комитет на НЧ „Родина -1860“ и педагогическия колектив и директора на VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора

Гергана Петрова Тончева – ученичка в X б клас от СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Номинирана от Мариана Пенчева – директор на  СУ „Максим Горки“,  гр. Стара Загора.

Елеонора Иванова Паунова – на 8 г. член на „Литературен клуб“  към ЦПЛР – Стара Загора. Номинирана от Златица Радева – директор на ЦПЛР – Стара Загора и Невена Божкилова – ръководител на „Литературен клуб“ към ЦПЛР – Стара Загора

Ема Станимирова Станчева – на 18 г. член на „Литературен клуб“  към ЦПЛР – Стара Загора. Номинирана от Златица Радева – директор на ЦПЛР – Стара Загора и Невена Божкилова – ръководител на „Литературен клуб“ към ЦПЛР – Стара Загора

Кристиян Руменов Конов – ученик от XI клас на ПГОХ „Райна Княгиня“, гр. Стара Загора. Номиниран от Златица Радева – директор на ЦПЛР – Стара Загора

ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

Хор „Кирил Христов“  при ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора. Номиниран от Господин Балъкчиев – директор на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора.

Народно Читалище „Св. Климент Охридски 1858“ – Стара Загора. За реализацията на проект „Имането“ през 2023 г. Номинирано от инициативен комитет от директори на образователни институции – Мариета Петрова – директор на ППМГ „Гео Милев“, инж. Стоян Колев – директор на ПГМТ „Н. Й. Вапцаров, инж. Даниела Пашова – директор на ПГЕТ „Г. С. Раковски“, инж. Начо Начев – директор на ПГЕ „Джон Атанасов“, Жана Минчева – директор на НУ „Димитър Благоев“.

Детско-юношеска студия за сценични изкуства „Allegra” – за мюзикъла „Училище за Магьосничества“. Номинирани от инициативен комитет, подкрепени от Йоанна Димитрова – директор на ДГ № 10 „Светлина“ и Димитринка Йовчева – директор на Пето Основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора.