Ректорът проф. Добри Ярков и немският министър Томас Шмидт откриха международния форум Симул+ в Тракийски университет – Стара Загора

Тракийски университет – Стара Загора е домакин на Международен форум SIMUL+, организиран съвместно с  Министерство на регионалното развитие на Саксония, начело с министър Томас Шмидт и с подкрепата на Посолство на Федерална република Германия в София.

Дискусиите в рамките на форума са в областите: „ONE HEALTH“, „Кибер сигурност“, „Кръгова икономика“, „Ландшафт след въгледобив“. Целта на събитието е да събере на едно място наука, бизнес, местна и държавна власт и да насърчи бъдещи сътрудничества и обмяна на опит между двете страни. Участници в международния форум от немска страна са Министерството на регионалното развитие на област Саксония с делегация от фирми и организации от Германия, а от българска страна са представители на местна и държавна власт, на науката и бизнеса и кметове на общини.

Припомняме, че на 27 август 2021 г. делегация от Германия, начело с министъра на регионалното развитие на област Саксония – г-н Томас Шмидт, беше на посещение в Тракийски университет, по покана на ректора проф. д-р Добри Ярков. Повод за визитата беше мащабно мероприятие на тема „Трансформация на икономическия модел към нисковъглеродна биоикономика, кръгова икономика, основана на науката, иновациите и дигитализацията“, което организира Университетът. Симул+ е второто издание на международното сътрудничество със Саксония.

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора проф. Добри Ярков откри престижния международен форум: „Темите, които днес ще бъдат разгледани са изключително важни за региона и за България и те напълно съответстват на профила на нашия университет, като образователна и научна институция, която е готова да трансферира знания от науката към бизнеса. Желая успех на форума и вярвам в този успех!“.

Министърът на регионалното развитие на област Саксония Томас Шмидт също приветства участниците: „Симул+ е важно събитие по отношение на създаването на добавена стойност в региона, както и в установяването на по-тесни контакти на представителите на науката и икономиката, също и с различните научноизследователски институции. За нас е изключителна радост да бъдем тук и да Ви запознаем с нашия опит, да обменяме опит и да можем да подкрепим процесите на структурните изменения, които се случват тук в региона, за да постигнем още по-добри резултати. Вярвам, че днешното събитие ще даде добра основа за бъдещи реализирани проекти в иновациите на европейско ниво.“

По време на събитието беше подписано споразумение за сътрудничество между Европейски Цифров Иновационен Хъб Саксония, Координатор: Institut für Angewandte Informatik (InfAI) e.V.,Лайпциг, Германия и Европейки Цифров Иновационен Хъб Загоре, Координатор: АРИР – Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, България.

Кулминацията на откриването на международния форум беше тържествената церемония Доктор Хонорис Кауза. Академичният съвет на Тракийски университет, по предложение на ректора проф. Добри Ярков, удостои министър Томас Шмидт с почетното звание за значителен принос в международното партньорство на Тракийския университет със Саксония в иновативно подпомагане на регионалното развитие чрез създаване на устойчиви механизми за технологичен трансфер към бизнеса, обмен на опит между институциите в Саксония и България, Стара Загора, както и между научните среди на двете страни.-

Ръководител отдел „Връзки с обществеността“ – Надя Лилова