Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора е „Библиотека на годината“ за 2023 г.

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ получи престижното признание, което се връчва ежегодно от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). Наградата беше получена на 17 май 2024 г. в Столична библиотека на тържествена церемония при закриването на XVIII Национална библиотечна седмица под надслов „Библиотеките – по-нужни от всякога“. Тя беше връчена на директора на библиотеката Надежда Груева от заместник-министъра на културата Виктор Стоянов.

Номинацията на старозагорската библиотека е направена за работата през 2023 г. по проект с висока обществена и професионална значимост; за новаторство в процеса на образование и обучение на библиотечните специалисти и приноса в изграждането на положителна визия на библиотеките и по-силното им присъствие в местните общности.

По одобрен проект към Национален фонд „Култура“ в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ е създадено ново пространство за деца – книжен кът „Колелото на емоциите“. В рамките на седем месеца бяха проведени групови срещи с над деветстотин деца, като с това се постави начало на приказкотерапевтичното консултиране в българските библиотеки, базирано на изразните средства на художествения текст и словото. Бяха обучени 16 консултанти по приказкотерапия – библиотекари и учители.

365 човека средно на ден са преминавали през вратите на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ през 2023 година. Ползвани са над 107 450 библиотечни документа. Проведени са над 400 събития, 160 от които за деца и ученици, като обучения, семинари, конференции, срещи, представяния на книги и филми, концерти, изложби и фестивали.

Другите номинирани в категорията „Библиотека на годината“ на наградите на Българската библиотечно-информационна асоциация бяха: Библиотека при Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч и Библиотека при Университет за национално и световно стопанство.

През 2024 г. Регионална библиотека „Захарий Княжески“ отбелязва с различни прояви и събития 70 години от създаването си. Днес най-голямата обществена библиотека в област Стара Загора е утвърден публично достъпен институт с културен, образователен и социален характер.

Цветана Иванова