На 17 май Българската православна църква чества паметта на Светите Баташки новомъченици

Днес, на 17 май, Българската православна църква чества паметта на Светите Баташки новомъченици – канонизираните жертви на Баташкото клане след Априлското въстание от 1876 година.

„Започнало нечувано клане на християните, които не давали вярата си. На първо място стоят имената на двамата свещеници Петър и Нейчо. Предложили им да се потурчат, те не се съгласили и мъчението започнало безмилостно нечовешко. Клането започнало от Богдановата къща, която била едно от най-укрепените места в селото. В нея, в Кереловата къща, в църквата и в училището се скрили беззащитните жители на Батак. Накрая мъчителите стигнали до църквата „Св. Неделя“. Три дни и нощи там мъчениците страдали от задух и жажда. Накрая нахлули в храма и започнали да колят, послужили си с измама. Хилядите Баташки новомъченици се молят за българския народ от Небесното царство“, обясни отец Илия Симеонов, свещенослужител във Видинската епархия.

Българската православна църква канонизира Баташките мъченици през 2011 година.

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИТЕ БАТАШКИ МЪЧЕНИЦИ

О, всехвални баташки мъченици, с чиито страдания се осветиха баташките стъгди и чиято кръв напои българската земя, та от нея израснаха златни класове на небесна пшеница, за прехрана на вярващите, които ще се родят на нея!

Прекланяме коленете на сърцата си и величаем вашето смирено търпение и твърдо стоене в тази най-добра вяра и в този най лъчезарен закон дори до смърт. Затуй и ние, като въздигаме с вяра сърцата си към вас, о, бащи и майки наши, молим ви: молете многомилостивия наш Спасител да ни прости многото грехове, да укрепи и нас с всемогъщата Си десница, та да претърпим всички изкушения и страдания в тоя кратковременен живот, пазейки православната вяра и Христовия закон дори до смърт.

Умолете Спасителя Христа да не остави да погине нашия народ, като отстъпва от праотеческата вяра, като осмива свещения Закон на своя Бог, като потъпква и презира вашето добронравие, наши бащи и майки!

О, многосрадални страстотерпци, молете нашия Бог, Който е изпълнен с всяка благост, да обърне сърцата на чедата към техните отци, към вярата и нравите на нашите прадеди, та макар и немощни, да пламне в нас ревност по прежното боголюбие и християнско благонравие. Затова умилно просим: помогнете ни да се върнем чрез покаяние при истинската вяра, в истинския живот, истинската светлина, истинския разум и истинското достояние на нашия народ: при едничкия Утешител и Спасител на душите ни, при Бога на нашите бащи, при пресладкия Господ Иисус Христос, Който всякога постъпва с нас според великата си милост!

Молете Го да не отхвърля молбите на нас, многогрешните, но да избави от оковите на страстите душите на тия, които Го славят и вас почитат, и да ни дарува най-драгоценния дар за вечен живот: благодатта на всесветия Божий Дух, та като избегнем вечните мъки, заедно със светците на нашия народ във вечни векове да възпяваме нашия Спасител и Господ Иисус Христос, с безначалния Негов Отец и с Всесветия, всеблаг и животворящ Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.