Международна среща по проект SMEOrigin в подкрепа на регионални храни и напитки

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – Стара Загора (АРИР) е

партньор по проект SMEs & European Geographical Indications (Малки и средни

предприятия и европейски оригинални географски означения), с работно заглавие

SMEOrigin, съфинансиран по програма INTERREG EUROPE (80%) и Република

България (20%). Общата цел на SMEOrigin е да подобри политиките за регионално

развитие и програмите за финансиране за повишаване на конкурентоспособността

на МСП, по-конкретно чрез прилагането на европейските схеми за качество (ЗНП,

ЗГУ и др).

Усилията на АРИР по този проект са да работи за промени в законодателството,

които да подобрят средата и възможностите за малките и средни предприятия в

сектора. Положителна промяна би могла да бъде постигната единствено чрез

съвместна работа между институции, представители на бизнеса и всички останали

заинтересовани страни по веригата на стойността.

В тази връзка, АРИР – Стара Загора провежда Третата междурегионална среща

по проекта, на 29 и 30 май в гр. Стара Загора и гр. Казанлък.

В срещата ще вземат участие представители на всички 7 партньорски държави по

проекта, а именно Австрия, България, Франция, Финландия, Полша, Гърция,

Испания, както и представители на заинтересованите страни от тези региони,

включително местни и регионални власти, научни институции, представители на

бизнеса.

Програма на срещата:

29.5.2024 г. Тракийски университет – Стара Загора

9:30 – 9:40. Приветствие от д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР –

Стара Загора

9:45 -10:15: Представяне на платформа за обмяна на опит, разработена в рамките

на проект SMEOrigin, и опознавателна игра

10:15 – 11:15: Представяне на добри практики за дигитализация и иновации на

хранително-вкусовия сектор:

Тракийски университет, Стара Загора

South Savo Food Cluster, Finland

D.O.Saimaa, Finland’s first regional origin and quality label

11:15 – 11:55 Кафе пауза и дегустация на традиционни регионални храни и

напитки. Професионални контакти и работа в мрежа.

12:00 – 13:30: Стартиране на фаза „Подобрения на политики и трансфер“ от проект

SMEOrigin.

Съфинансирано от

Европейския съюз1. Представяне на Стратегически инструментариум, разработен в

рамките на проект SMEOrigin за подпомагане трансфера на добри

практики и подобрения на регионални политики

  1. Интерактивен експертен панел по въпросите за потенциала за

трансфер на добри практики

13:30 – 14:30: Обяд

14:30 – 15:15: Опознавателно посещение на Центъра за аквапоника в Тракийски

университет

30.5.2024 г.

Музей на розата, Казанлък

10:00 – 10:20: Представяне на добра практика – Празник на розата, Община

Казанлък

10:20 – 11:00: Представяне на добри и устойчиви практики от производители на

регионални продукти

11:00 – 11:45: Опознавателно посещение на Музея на розата и демонстрация на

традиционно розоварене