16 май е Международен ден на светлината

Денят се отбелязва във връзка с годишнина от демонстрацията на първия в света лазер от американския физик Теодор Майман

Международният ден на светлината се отбелязва на 16 май от 2018 година, с резолюция на Генералната конференция на Организацията за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) в Париж.

Денят е инициатива на голям консорциум от научни институции и ООН и включва много участници от научни общества и съюзи, образователни институции, технологични организации, неправителствени асоциации и партньори от частния сектор. Стремежът е да се изясни значението на светлината и светлинните технологии за устойчивото развитие и намиране на решения за глобалните предизвикателства в енергетиката, образованието, стопанството и здравеопазването.

Идеята е да се подчертае ролята на светлината в живота на хората в области като науката, културата и изкуството, образованието, медицината, комуникациите, енергетиката и др.

Денят се отбелязва във връзка с годишнина от демонстрацията /16 май 1960 г./ на първия в света лазер от американския физик Теодор Майман.