С платформа за анонимни сигнали, Община Стара Загора ще бори за разпространението на дрога

Община Стара Загора е втората след Казанлък, която внедрява платформа за подаване на анонимни сигнали за разпространение на наркотици и упойващи вещества.

Това на практика става чрез QR-код, който се сканира на личния телефон. Няма нужда от допълнителна апликация. Подателят на съобщението остава анонимен.

Това е пилотен проект на Община Казанлък, в която съм общински съветник и председател на Младежкия общински съвет и управител на фирмата, разработила проекта, съобщи на пресконференция Младен Желев.- Фокусът са учениците и подрастващите, които най-често се изкушават да посегнат към наркотиците“.

Три са стъпките да се въведе анонимния сигнал: След като се копира QR- кодът се определя локацията; Записва се уникален номер на сигнала; Ако има възможност, добавят се снимки, които да помогнат за проверка на сигнала“.

Информацията постъпва първоначално в общинската администрация, след което се насочва към органите на МВР.

Платформата е стартирала в Казанлък през месец септември 2023г. И вече има хубави резултати- няколко досъдебни производства на разпространителите и ползвателите на дрога.

Във Фейсбук постоянно има снимки на препълнени контейнери, сигнали за счупени плочки или разкопавания и понякога хората се заблуждават, че това е официална платформа, от която могат да се подават сигнали. Те или се страхуват да отидат на място да подадат сигнал, или не им се разкарва и занимава, а предпочитат по електронен път, понеже повечето от тях са млади и не са свикнали по старомодния ред да действат“, каза кметът Живко Тодоров. – Приложението на платформата ще даде яснота за престъпни лица и за предотвратяване на престъпления. В Общината ще назначим специално лице, бивш полицейски служител, който ще проверява достоверността на сигналите и ще работи съвместно с органите на реда“.

Градоначалникът подчерта, че проблемът с разпространението и с употребата на наркотици е огромен.

Зам.-кметът Надежда Чакърова припомни добрата и изключително динамична работа на Община Стара Загора с Превантивния център по зависимости, както и с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. QR-кодът ще бъде разпространен на подходящи места в областния град, в училища, дискотеки и пр. Предстои да се запишат видеоклипове с послания на популярни старозагорци – Стефан Вълдобрев, Устата, Гъмов и др.

Росица Ранчева