СУ „Иван Вазов“ Стара Загора с награда от издателство „Просвета“

На 11.05. 2024г. в гр. София се проведе церемония за награждаване на училища ,учители и ученици, които използват електронната платформа на издателство „Просвета“. Категориите, по които беше извършено награждаването са 10.

От всички училища в страната бяха наградени 100 училище в различни категории.

Средно училище ,, Иван Вазов“ бе класирано на трето място в категорията ,,Активно използване на електронните ресурси“. Наградата бе получена от заместник-директора по учебната дейност д-р Николай Атанасов. Наградата получена от Педагогическият колектив на Средно училище „Иван Вазов“ е поредното доказателство за грижата и професионализма в обучението на бъдещото поколение млади хора.

Динко Цвятков

директор на СУ „Иван Вазов“