Връчиха дипломите на випуск 2023 на Факултета по журналистика и масова комуникация

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет, Факултетът по журналистика и масова комуникация връчи дипломите на своите студенти. Близо 100 бакалаври и магистри от випуск 2023 г. получиха дипломи за завършено висше образование.

Тази година церемонията бе под знака на две важни годишнини: 50 години от основаването на ФЖМК като самостоятелно звено в рамките на университета и 135 години от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Деканът на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова откри събитието отбелязвайки, че за академичната общност на Факултета по журналистика и масова комуникация годишнините са повод да погледнем с удовлетворение назад, към постиженията на десетките учени и преподаватели, на хилядите випускници на Факултета, които през изминалите вече повече от седем десетилетия допринасяха към авторитета на българското академично образование и държаха високо професионалните стандарти на журналистиката и медиите.

Образованието и отстояването на свободното слово са сред най-важните ценности на съвременното ни общество, на които дължим всекидневни, обединени усилия.

Образованието е свободата,  толерантността, уважението, мъдростта, отвореният ум, характерът, умението да посрещаш изпитанията, увереността, основана на знанието, умението да виждаш общото в частното, да задаваш верните въпроси и да отговаряш на незададени въпроси, да се променяш, да търсиш, да добавяш.

Проф. Вълканова припомни, че само преди дни отбелязахме Световния ден на свободата на печата − основно човешко право и наша отговорност. Не само на този ден гражданското общество и професионалната общност трябва да напомнят на политиците за техния генерален ангажимент – правата на гражданите. Отстояването на свободата на медиите и утвърждаването на независимата, обективната журналистика е наше задължение, наше задължение е хората да живеят не в чужда, в своя информационна среда, която представя техния дневен ред, не различен дневен ред.

Затова като медийни професионалисти правим равносметки за професионалната отговорност и за професионалната етика, за рисковете и предизвикателствата пред професиите, за кризите и съдържанията, за ролята на разследващата и аналитичната журналистика, за медиите като форуми на обществения дебат.

Деканът на ФЖМК изрази надежда, че хибридното бъдеще на медиите да съчетава най-доброто от двата свята − от идеализма на традиционната журналистика с високите стандарти, честността, точността, дебата и медийния разказ, и от дигиталния свят и неговата динамика, прозрачността, ангажираността, диалоговите формати. Участието на гражданите, свързаността им с историите е истинската промяна в журналистиката, която липсваше на традиционната журналистика.

Проф. Вълканова се обърна към абсолвентите с думите:

„С вас имахме дълго и невероятно пътуване, минахме през изпитания, в това число – на изолация и опосредствано обучение и контакти, но се опитахме се да ви дадем най-доброто от достиженията на световната наука и от практиките в областта на медиите, комуникациите, публикационните дейности. Надявам се, че сме ви преподали онова знание, което си струва да бъде научено! Надявам се способностите, с които влязохте при нас, да сме превърнали в умения, защото това е смисълът.

Винаги сме се стремели да преодоляваме пропастта между журналистиката и професионалните практики, от една страна, и медийната академичност, от друга. Винаги сме наблюдавали пропорциите между теория и практика, между научни дисциплини и приложно знание.

В ерата на постистината, дезинформацията и фалшивите новини, в синхрона, в синергията между системите на знанието и системите на опитността и прилагането на създадени умения, е силата − нещо повече – разчитаме на помощта и сътрудничеството на колегията за „съвместно производство на знания“ не само за да разширяваме академичната среда и перспектива, но и в името на обществената полза. В същото време ангажираността на нашите изследвания с практиката се свързват естествено с по-широкия свят и тук императивът е в оповестяването, демонстрирането и убеждаването на общностите в полезността на научните, изследователските резултати и констатации.“

Поздравление към абсолвентите отправи и заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова, която обяви випуска за завършил.

От името на работодателите към абсолвентите се обърна Милен Митев, генерален директор на Българското национално радио. Общественото радио е партньор на ФЖМК, в медията работят десетки възпитаници, сред които и най-разпознаваемите гласове.

Симона Александрова, бакалавър по „Журналистика“ и отличник на випуска, поздрави колегите си, като им честити големия успех – успешното завършване. През нейния поглед 4-годишното образование се оказва не само добър източник на знания, но и място, на което всеки може да се чувства приет и като част от общност. Място, на което се срещат различни хора и успяват да намерят път един към друг и да се подкрепят. Нейното послание към всички студенти е да продължават да любопитстват и към хората наоколо, и към себе си. Да откриват истински стойностни истории, които да споделят, и които да докосват хората.

39 са отличниците на випуска, двама магистри получиха значки за отличници на Софийския университет.

Следващото голямо събитие, което предстои за ФЖМК е среща на завършилите факултета, членовете на Алумни организацията и преподавателите, които са част от неговата история. Срещата ще се състои на 20 май в Университетската ботаническа градина пред ФЖМК в София. Присъстващите ще учредят Клуб на възпитаниците и приятелите на ФЖМК, в който желаещите ще могат да се регистрират и да участват в съвместни инициативи в областта на медиите, журналистиката, връзките с обществеността и рекламата, медия мениджмънта и книгоиздаването.