Учители от ОУ „Кирил Христов„ споделят опит в Регионална конференция за приобщаващо образование във Варна

Представят традиционни и иновативни подходи за създаване на приобщаваща среда за деца със специални потребности

На 15 май 2024 г. във Варна ще се проведе II Регионална конференция за споделяне на добри практики в приобщаващото образование на деца със специални потребности. Форумът се организира от Детска градина №46 „Горска приказка“ в партньорство с Община Варна и РУО-Варна, по повод 80 годишния юбилей на детското заведение. Темата е „Традиционни и иновативни подходи при създаването на приобщаваща среда в детската градина. Фактори, влияещи върху усвояването на ключови компетентности при деца със специални образователни потребности.“

Конференцията се провежда за втора поредна година. В нея ще се включат  представители на образователни и социални институции, местна власт и неправителствени организации. Участие ще вземат експерти от детски градини, училища и университети от различни градове. Добри практики ще представят също и организации, които пряко работят с деца с увреждания, забавяне в развитието и обучителни трудности- детски градини със специални групи за деца със СОП като ДГ „Горска приказка“, Центровете за специална образователна подкрепа във Варна, и Добрич, Карин дом, Фондация „Радост за нашите деца“, Специалното училище за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ в квартал „Аспарухово“, детски градини в които се обучават деца със специални потребности и др.

В днешната динамична образователна среда, STEAM подходът се оказва особено ценен за приобщаващото образование.

В споделената добра практика, която ще представят г-жа Дарина Делчева и г-жа Юлия Пенчева, ще бъдат демонстрирани подходи, методи и материали, адаптирани специално за ученици със СОП.

Ето какво споделят двете учителки от начален етап на ОУ „Кирил Христов“ за своята екипна работа: „Стигнахме до извода, че интеграцията на технологии и арт в образованието може значително да повиши мотивацията на учениците със СОП и да им помогне да постигнат значими успехи. SТEAM подходът насърчава включването и равенството в класната стая. Урокът, който ще представим на конференцията за приобщаващото образование, не само демонстрира потенциала на STEAM за подобряване на образователния процес, но и неговата способност да насърчава интеграцията. Целта е да демонстрираме как творческите и интердисциплинарни методи могат да насърчат ученето на всички ученици, включително и на тези със специални образователни потребности“.

STEAM образованието представлява мощен инструмент за приобщаване, който трансформира традиционния учебен процес в иновативно и вълнуващо приключение за всички ученици.

Конференцията ще се състои на 15 май 2024 г.(сряда) от 9.00 часа в

Актовата зала на Първа езикова гимназия във Варна(ул. „Подвис“ №29).

За повече информация: Албена Дочева, тел: 0882567102 и 052 370-698

Катя Георгиева

ЗДУД на „ОУ „Кирил Христов“