Още седмица до крайния срок за подаване на документи за творческата лаборатория „Без корени“

Остава още седмица, в която се приемат заявки за участие в XIII Творческа лаборатория „Без корени“ с художествени ръководители Веселка Кунчева, Мариета Голомехова и Милен Апостолов.

Темата на предстоящата лаборатория е свързана с изследването пътя на обезкореняването на човека, превръщането му в свободен атом, докато търси своето ново място в света. Живеем във време на тотално пренаместване на човешките пластове. Войните, бедността, болестите, сривът на хуманността в отделните човешки общности принуждават Човека да изтръгне сам корените си и да поеме към неизвестното. В основата е проблемът с бежанските вълни, заливащи Европа, емиграцията на огромна част от населението, в търсене на лично себеосъществяване. Това е принудата или собственият ни избор да отрежем корените си. Как се взима такова решение? Какви са последствията от това решение? Какво означава човек без корени?

За участие ще бъдат селектирани 3 екипа от режисьор и сценограф, избрани с кастинг върху разработени проекти на тема „Без корени“; 15 актьори, избрани с кастинг между драматични и куклени актьори, както и студенти със специалност „Актьорство за куклен театър“ или „Актьорство за драматичен театър“ и наблюдатели на процеса: режисьори, актьори, театроведи, драматурзи с интерес към лабораторната работа. Изискванията към режисьорите са да представят:

– Кратка автобиография (до 2 страници);

– Творчески проект (до 2 страници), който да включва:

идея и мотивация;

необходим брой актьори;

име на сценограф за екипа;

обоснован проекто-бюджет за материали до 2000 лв.

Изискванията към актьорите е да представят:

– Кратка автобиография (до 2 страници);

– Снимки – профилна и в цял ръст.

Краен срок за подаване на заявките: 15 май 2024 г. на имейл dramaturge.stz.puppets@gmail.com

Организаторите осигуряват настаняване на селектираните участници, които не са от Стара Загора.

Обявяване на резултатите е на 15 юни 2024 г. на www.pierrot-bg.com и на мейлите на участниците.