Номинация на Педагогически колектив на Начално училище „Димитър Благоев“ за Награда „Стара Загора“

До определения срок -15 април 2024г. в Община Стара Загора, на вниманието на кмета Живко Тодоров, са постъпили общо  19 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“. В направление „Наука и образование“ 13 са кандидатурите за индивидуална награда и 3  за колективна награда.

В направление „Култура“ само едно е предложението за индивидуална награда и две -за колективна.

Както всяка година и тази, Долап.бг ще ви представи поотделно мотивите за направените предложения.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

Педагогически колектив на НУ „Димитър Благоев“  – номиниран от Жана Минчева – директор на НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора.

Мотиви за издигане кандидатурата на Педагогическия колектив на  Начално училище „Димитър Благоев” гр. Стара Загора за наградата  „Стара Загора“ по повод 24 май

от Жана Минчева  – директор

„Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си“

П. Р. Славейков

В сърцето на Стара Загора се намира едно малко, но красиво и уютно училище – Начално училище “Димитър Благоев”. Със своята 140-годишна история то е пример за много училища в града и страната. Училище, в което традициите вървят ръка за ръка с иновациите. Училище, което може да бъде за пример и това се дължи в голяма степен на педагогическия колектив.

На 17.07. 2017 година под № 171 в списъка на Иновативните училища в Република България достойно място заема и нашето училище – НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора (с решение на МС №391/17.07.2017). За да се случи това, колективът трябва да е креативен, деен, себераздаващ се. Точно такъв е той с включени 7 паралелки в 5 различни иновации.

Днес, когато има училища с малко ученици, в НУ “Димитър Благоев” те  се увеличават непрекъснато; броят на паралелките също и днес те са 8 с 255 ученици и 1 ППГ.

Няма как и младите учители да не пожелаят да работят в сградата на повече от век. Вдъхновени от учителите с опит и от директора, който смело гледа в бъдещето, се дава възможност за изява на много млади педагогически специалисти, които желаят да работят неуморно, влагайки много жар, младежки ентусиазъм и висок професионализъм. В училището преподават 8 млади специалисти, които работят в хармония и непрекъснат контакт и взаимодействие със старшите учители, натрупвайки ценен професионален опит. Тази симбиоза е много важна за постигане на добри резултати в обучението. Всеки старши учител е наставник – но не грубо да наставлява, а деликатно да направлява първите стъпки на своите млади колеги. Директорът е осигурил отлични условия за разгръщане на техните професионални качества и умения. А за успехите на всеки учител, ръководителят е отредил както финансова, така и морална награда. А когато мотивацията е достатъчно силна, всеки учител може да даде максимума от себе си, да разгърне своите творчески способности и да постигне отлични резултати в своята дейност.

Ежегодно учителите на НУ “Димитър Благоев” повишават квалификацията си с участие в различни курсове, тренинги, обучения. От тях с 2ПКС са 3-ма учители; с 3ПКС – 2 учител; с 4ПКС – 12-ма учители; с 5ПКС –2 учители. . Г-жа Мирена Футекова премина курс на обучение за сертифициран преподавател по Ментална аритметика, а г-жа Таня Иванова за обучител по метода Монтесори.

През годините НУ „Димитър Благоев“ участва в голям брой проекти:

 • „Ритуализация на училищния живот – въвеждане на ученическа униформа”,  учениците ни греят в новите си униформи, които носят с радост и гордост. Децата с удоволствие и отговорност носят униформите си, изразявайки принадлежност към своето училище;
 • На 1.04.2011 година училището е домакин на националната конференция „Водим бъдещето за ръка“;
 • Оптимизация на училищната мрежа;
 • ENVISION – eдин компютър – много мишки;
 • Схема „Училищен плод“ – от началото на програмата учениците получават плоддва дни в седмицата;
 • Схема „Училищно мляко“ – от Държавен фонд “Земеделие”
 • Въвеждане целодневна организация на учебния процес;
 • Мярка „Без свободен час“;
 • Проект „Твоят час“;
 • EVN – часът на Иви и Енчо;
 • „Класна стая на бъдещето“ със закупуване на 24 броя Classmate PC;
 • ИКТ в училище с 24 терминала в компютърен кабинет;
 • Проект „Europe Direct“ за размяна на коледна украса в европейски училища;
 • НП “Заедно в грижата за всеки ученик” – модул “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”
 • Проект “Посланици на здравето”;
 • НП – ИКТ – модул “Интерактивни дисплеи и доизграждане на безжични локални мрежи”
 • „Неформално образование за щастие“ на клуб Отворено общество, възпитава учениците в изконни човешки добродетели-доброта, честност, взаимопомощ, уважение и пр.
 • Иновативно училище, одобрено с решение №391 от 17 юли 2017 г. на Министерски съвет под номер 171. С иновациите, които се прилагат в часовете нарастват успехите, които учениците постигат в национални конкурси и международни състезания. За нас е важно нашите ученици да растат с мечти и стремежи. Искаме да ги научим, че няма невъзможни неща. Искаме да им дадем криле, да ги оставим сами да се научат да летят, за да могат да кажат смело: „Аз мога да летя като птиците!“
 • Придобиване на съвсем нова визуална среда след успешно реализиран проект на „Обичам моето училище!“ на LightSource Charity /Лайт СорсЧарити/, приказна атмосфера посрещна децата преди броени дни на 16 септември 2019г.
 • НП “Бизнесът преподава”
 • “Културните институции като образователна среда” – безплатно посещение на театрална постановка
 • НП “Заедно в изкуствата и спорта”
 • НП “Заедно за всяко дете” – модул “Участвай и променяй- родителят активен партньор в училищния живот”
 • НП “Иновации в действие”
 • Проект “Бързи герои 112”
 • Полицейска академия – съвместно с РДВР гр. Стара Загора
 • “Имането” – съвместен проект с НЧ “Св. Климент Охридски – 1858”
 • Програма “Еразъм+”
 • Първи регионален конкурс “Пролетна феерия” 2024г.

За превръщането на НУ „Димитър Благоев“ в съвременно и високотехнологично училище са вложени средства за закупуване на служебни лаптопи за всеки учител, 24 таблета за учениците и две интерактивни дъски. Всяка класна стая разполага с мултимеден проектор и това го прави може би най- съвременното училище, в което новите технологии се използват от всички.

Съвместната работа с Училищното настоятелство и умелото изразходване на финансовите средства, материалната база в класните стаи е изцяло подменена. Нови чинове във всички класни стаи, ламиниран паркет и окачени тавани, основен ремонт на тоалетните и училищния двор са само малка част от промените, които способстваха училището да  придобие нов облик и да се превърне в един малък детски рай, носещ полъха на почти домашен уют и топлина. Дворът на училището е изцяло обновен – изградена е беседка по проект „Класна стая на открито“; изработена е релефна географска карта, изградено е спортно игрище. През учебната  2012/2013г. училището е газифицирано.

Педагогическият колектив си сътрудничи активно с НЧ „Св. Климент Охридски – 1856“. Няма празник, тържество или училищно събитие, което да не се е провело в салона на читалището. През 2022/2023 година работим съвместно по проект “Имането” – с помощта на творчески работилници да се изследват и популяризират празниците и обичаите от националната празнично-обредна система на българите.  Нашите ученици участват в дните за възхвала на Климент Охридски, почитане паметта на Апостола, Баба Марта, Заговезни, Великден.

Съвместни са инициативите на учителите от училище с колегите от детските градини в града – посещения за Коледа, Баба Марта, месеца на четенето, открити уроци в първите класове.

От 20 години училището ни е базово към Тракийски университет, Педагогически факултет. Стотици студенти са получили своя  професионален старт именно от тук.

Ежегодно се провежда състезанието по правопис на английски Spelling Bee.

За трети път тази година се проведе и състезанието БУКВОПЛЕТ във вторите класове, организирано съвместно с LIONSclub Stara Zagora Augusta. Трима второкласници се класираха за градския кръг.

Работа по международни проекти и участие в подготвителна визита на г-жа Минчева по многостранни училищни партньорства,  в Швеция 5 – 8.12.2012 година. Реализиран бе проект по секторна програма „Коменски – Многостранни училищни партньорства“ съвместно с колеги от Швеция, Полша, Испания и Турция. Проектът беше успешно завършен през 2015 година.

През 2023 година след кандидатстване и одобрен проект по Програма “Еразъм+” директорът Жана Минчева, главният учител Радка Димитрова и учителят по английски език Яна Бабрикова бяха на посещение в Хелзинки, Финландия от 01.10 до 08.10.2023г. Те се запознаха с финландската система на образование и пренесоха наученото от там на колектива.

Иновативно училище от учебната 2017/2018 година, училището работи иновативно в дисциплините: „Активно учене за света около нас“; „Класна стая на мечтите“; „С фолклора в сърцето“; „Уча и играя на английски език“; „С уверени стъпки в света на математиката“ .

От 2022/2023 учебна година е одобрена иновацията “Дигитални и креативни в 21 век – учениците на НУ “Димитър Благоев” – г-жа Радка Димитрова. Тя надгражда часовете по технологии и предприемачество, като се стреми да подготви учениците за живота и практиката. Използват се Лего и метални конструктори, отпадъчни материали, електрически вериги, зелена екология и др.

Иновативно е онова училище, което има иновативен ръководител и креативни и дейни учители. В подкрепа на тези наши аргументи са резултатите от Националната проверка за външно оценяване. Учениците от НУ „Димитър Благоев“ са с най-високи резултати в областта и сред първите места в страната – първо място и през изминалата 2022/2023 учебна година.

Всяка година нашето училище се включва в инициативата на община Стара Загора “Да облечем парк “Пети октомври” в уникална червено-бяла премяна”. Организираме Коледни и Великденски базари с различни благотворителни цели – болни деца, стари хора, приют за бездомни кучета, подари обяд на дете и много др.

Тази година НУ “Димитър Благоев” беше организатор и домакин на Първият регионален конкурс “Пролетна феерия” за деца от детските градини  и ученици от начален етап в училища от обл. Стара Загора. Награждаването на медалистите се състоя на 19 март 2024г. в залата на НЧ “Св. Климент Охридски – 1858г.”

В национални състезания заели призови места за 2023-2024 учебна година са:

Петър Стефанов Влаев – 4”а” клас – яви се на националния кръг на олимпиадата по “Компютърно моделиране” – гр. Шумен

Петър Стефанов Влаев – 4”а” – национален кръг на олимпиадата “Знам и мога” гр. Пловдив

В състезанието “Стара Загора търси математически“ таланти имаме  златни медалисти и носители на купи– Алек Милен Марков – ППГ; Момчил Иванов Цонев – 1“а“; Теодор Желев-2“б“; Калоян Калоянов – 2“б“ клас; Петър Влаев – 4”а” клас; Ева Маркова – 2”а” клас; Дария Узунова – 2“а“ клас

Савана Зои Терзиев – 2“б“ клас – носител на 3 златни медала от 3 международни състезания по художествена гимнастика

Считам, че мотивите за това предложение са убедителни и Педагогическият колектив на НУ „Димитър Благоев“ може да бъде наречен  иновативен, идеен, висококвалифициран, отдаден за възпитанието и образованието на нашите ученици и  заслужава наградата  „Стара Загора“.