На 9 май Българската православна църква чества паметта на двама светци. Единият е свети пророк Исаия, син Амосов. Той произлизал от рода на юдейските царе и пророчествал във втората половина на VІІІ век преди Христа. Бил женен и имал деца. Сред развратения народ той живеел свято, спазвал строго закона Господен и угаждал на Бога, който му се явил в чудесно видение и му заповядал да възвести Неговата воля на юдейския народ. Исаия сам разказал за това чудесно явление в глава VІ на своята книга. Исаия пророчествал в течение на 60 години. Преданието говори, че Исаия умрял в дълбока старост – на 126 години.

Другият светец, чиято памет се чества днес, е свети Христофор. Според легендите, той живял в Ликия, Мала Азия през трети век. Свети Христофор имал огромен ръст и страшна сила. Той искал да служи на най-силния владетел.

Дълго търсил, докато намерил отшелник, който му казал, че Христос е най-силният владетел, но ако иска да Му служи, трябва да пости. Христофор отвърнал, че не умее. После отшелникът поискал от него да се моли на Бог, но Христофор не пожелал да изпълни и това. Накрая приел задачата да пренася хора на гърба си през буйна река. Така една нощ тръгнал да пренася непознато дете. Взел го на рамото си и нагазил в реката, но товарът му ставал все по-тежък, а водата прииждала. Уплашил се да не се удавят и му се сторило, че носи целия свят на плещите си. „Повече от света носиш”, проговорило му детето, „Господ, който сътвори света, е твоят товар”. Детето го потопило във водата и го кръстило. На брега Христофор признал Христос за свой господар.

След това свети Христофор извършил много чудеса и покръстил хиляди хора преди да умре мъченически около 250 г., по времето на римския император Деций Траян.

Любопитна подробност е, че на много православни икони свети Христофор е нарисуван с глава на куче и ореол около нея. Вероятно това е свързано с древния култ към египетското божество Анубис – пътеводител и защитник на душите на починалите. В Западна Европа светецът е изобразяван като гигант с тояга в ръка, обикновено преминаващ река, с детето Иисус Христос на рамо.

Свети Христофор е считан за покровител на пътешествениците и всички, които се отправят на път. Освен това се смята, че изображението му пази от внезапна смърт.

Днес имен ден имат всички, носещи името Христофор. То идва от гръцки и означава буквално „носещ Христос”.