Номинация на Владимир Стефанов Илиев – старши учител в гимназиален етап в ТГ „Княз Симеон Търновски“ за Наградата „Стара Загора“

До определения срок -15 април 2024г. в Община Стара Загора, на вниманието на кмета Живко Тодоров, са постъпили общо  19 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“. В направление „Наука и образование“ 13 са кандидатурите за индивидуална награда и 3  за колективна награда.В направление „Култура“ само едно е предложението за индивидуална награда и две -за колективна.Както всяка година и тази, Долап.бг ще ви представи поотделно мотивите за направените предложения.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Владимир Стефанов Илиев – старши учител в гимназиален етап в ТГ „Княз Симеон Търновски“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Методическо обединение „Информатика“ в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора за присъждане на индивидуална награда „Стара Загора“ за 2024 г. в направление „Наука и образование“ на педагогически специалист от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора, съгласно РАЗДЕЛ ВТОРИ от Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЧАКЪРОВА,

Предлагаме Ви с награда „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“ през 2024 г. да бъде удостоен Владимир Стефанов Илиев – старши учител в гимназиален етап на търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора за висок професионализъм в учителската професия, за цялостен принос в образованието на учениците и за издигане авторитета на училището.

Г-н Владимир Илиев е завършил ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, през 2004 година със специалност „Математика и информатика“ и квалификация „Учител по математика и информатика“. Притежава четвърта професионално квалификационна степен придобита в ДИПКУ – Стара Загора през 2016 г. Г-н Владимир Илиев е висококвалифициран педагогически специалист с професионален опит от 13 години.

             2010-2017 – учител в Средно училище „Христо Смирненски“

             2017-2021 – ръководител на направление ИКТ и учител във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“

             2021 – понастоящем – старши учител в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“

През годините г-н Владимир Илиев е ръководител на клубове по „Занимания по интереси“ (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.), „Образование за утрешния ден“ (2019/2020), Национална програма „УСПЕХ“ (2014/2015, 2013/2014, 2012/2013) и Национален проект „Твоят час“ (2016/2017) в областта на мултимедийните проекти, кино, театър, литература и фотография. Във всяка една област подготвените от г-н Илиев ученици имат изяви и призови места на национални конкурси, състезания, конференции и/или форуми.

Участва като ръководител на следните проекти: Национален проект „Четири лапи“ (2018/2019), Кампания „100 на 100 добро“ (2016, 2017, 2018 и 2019 г.), X Национален ученически проект-конкурс „Посланици на здравето“, отличен със „Специалната награда за забележително и оригинално изпълнение“ от организатора – Министерство на здравеопазването, и „Специалната награда“ на Представителството на Европейската комисия в Република България (2017/2018 г.).

В педагогическата си работа г-н Владимир Илиев въвежда иновации и добри практики, довели до повишаване интереса към учене и изготвянето на професионални продукти, които представя на национални изяви:

             III място и в селекцията измежду 250 подадени заявки на X Международен конкурс на СБУ „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2023“, авг. 2023 г.

             Организатор на благотворителна кампания, посветена на изчезнал животински вид. Търговска гимназия получи Свидетелство от Фондация „Зелени Балкани“ с благодарност за дарението, в полза на Програмата на Зелени Балкани за възстановяване и опазване на белошипата ветрушка в България, авг. 2023 г.

             Четири години спечелена Кампания „100 на 100 добро“ (2016, 2017, 2018 и 2019 г.) по разсаждане на стотици иглолистни и широколистни дръвчета.

Г-н Владимир Илиев подготвя ученици за национални изяви, където те доминират в областта на литературата, мултимедийните презентации, киното, фотографията и др. области на науката и изкуството, завоювайки над 200 призови места на национално и международно ниво, най-много от които са първите места.

Завоюваните призови места на ученици от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ през последните 4 учебни години в областта на информационните технологии и фотографията са:

             II място за мултимедийна презентация на Национален конкурс „Завещано от Апостола“ – Хасково, февр. 2024 г.

             I място за фотография и още едно I място за фотография на X Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България 2023 – умни, творящи, можещи“ – Бургас, ян. 2024 г.

             В отличената селекция на VII Национален фотоконкурс с международно участие „Моето училище е най-хубавото“ – София, дек. 2023 г.

             II място на Национален дигитален конкурс по екология, рециклиране и кръгова икономика – София, септ. 2024 г.

             Гран При в раздел „Фотография“ на VIII Международен фестивал „Българска душа на святата земя“ – Бат Ям, Израел, май 2023 г.

             II място за мултимедийна презентация на XIII Национален конкурс „Народните будители и аз“ – Пловдив, включен в Националния календар на МОН, апр. 2023 г.

             I място за Мултимедийна презентация на Национален конкурс „Българийо, за тебе те умряха…“ – Мизия, март 2023 г.

             I място за мултимедиен проект на Национален ученически конкурс „С България в сърцето“ – Сливо поле, март 2023 г.

             В отличената селекция с 2 фотографии на VII Национален фотоконкурс с международно участие „Моето училище е най-хубавото“ – София, дек. 2022 г.

             I място за фотография, III място за фотография на IX Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България 2022 – умни, творящи, можещи“ – Бургас, дек. 2022 г.

             Награда на Община Стара Загора в област „Образование“ на Награда за изявени старозагорски младежи „Стара Загора за младите хора“ – Стара Загора, окт. 2022 г.

             II място на НТС – Стара Загора на Конкурс „Ученици, изявени в науката и техниката“ – Стара Загора, ноем. 2022 г.

             II място, II място на III Национален фотоконкурс „Моето слънчево лято“ – Пловдив, окт. 2022 г.

             I място за мултимедия, още едно I място за мултимедия и III място за фотография на Арт фестивал „Сезони“ – Бургас, юли 2022 г.

             I място и II място за мултимедия на XII Национален конкурс „Народните будители и аз“ – Пловдив, включен в Националния календар на МОН, юни 2022 г.

             I място за „Фотография“ на VII Международен фестивал „Българска душа на Святата земя“ – Бат Ям, Израел, май 2022 г.

             II място за „Мултимедийна презентация“ и още едно II място за „Мултимедийна презентация“  на Конкурс за ученици от 6 до 19 години „Моят любим национален герой“ – Благоевград, май 2022 г.

             I място и III място за „Компютърна презентация“ на VIII Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ – Добрич, включен в Националния календар на МОН, апр. 2022 г.

             II място за „Мултимедиен проект“ на Национален ученически конкурс „С България в сърцето“ – Сливо поле, март 2022 г.

             Сред победителите за фотография на VI Национален фотоконкурс „Моето училище е най-хубавото“ – София, дек. 2021 г.

             Специалната награда на Национален дворец на децата – София на XXIX Национален конкурс „Родолюбие“ – София, включен в Националния календар на МОН, ноем. 2021 г.

             II място, II място и III място за „Мултимедийна презентация“ на Национален конкурс „Будителите в нас“ – с. Новград, ноем. 2021 г.

             I място за „Мултимедийна презентация“ на Национален конкурс „Народните будители и аз“ – Хасково, ноем. 2021 г.

Извън националните училищни проекти г-н Владимир Илиев е създател и ръководител на клуб „Хермес“, клуб „Седмото изкуство“ и клуб „Изкуства“, в които ученици учат и творят в областта на училищните издания, киното, литературата, триизмерната интерактивност и др.

През 2022 г. г-н Илиев стартира и ръководи по своя инициатива Клуб „Хермес“, който издава две училищни списания – „Хермес“ и „Поколение Z“. Признание за високите качества на двете издания са отличията и от двата национални конкурса по журналистика от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците:

             I място за списание „Поколение Z“ (книжно) и Специалната награда на RAZGRADNEWS за списание „Хермес“ (електронно) на XI Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ – Разград, включен в Националния календар на МОН, март 2024 г.

             Най-добре представил се представител/екип от Стара Загора, списание „Хермес“ на V Национален журналистически конкурс за ученици „Гео Милев“ – Стара Загора, включен в Националния календар на МОН, май 2023 г.

             I място за „Хермес“ (книжно), I място за „Устрем“ (електронно) на XI Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ – Разград, включен в Националния календар на МОН, март 2023 г.

             I място за „Електронни издания“ за списание „Хермес“          на IV Национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев“ – Стара Загора, включен в Националния календар на МОН, май 2022 г.

Г-н Владимир Илиев е учител и творец, който създава продукти представящи образователната институция пред широката общественост и формира позитивния облик на училището и учебния процес, с новаторски дух и заслуги за просперитета на българското училище като територия на креативност, патриотизъм и инициативност. Сред тях са юбилейни вестници, училищен химн, триизмерни модели, уебсайтове посветени на извънкласни форми на обучение, интерактивни тестове за подготовка на НВО в VII клас, ел. дневник и др. Изготвя авторска пиеса (2021 г.) и късометражни филми, посветени на Стара Загора (2021), 24 май (2020 г.), България (2019), Петко Славейков (2018), жестомимичния език (2019) и др. теми, отличени на няколко национални форума.

През 2018 г. г-н Илиев по своя инициатива стартира извънкласно клуб „Седмото изкуство“, който обединява творческите изяви на учениците в областта на киното и театъра. Създадените късометражни филми и пиеси получават широк отзвук и признание на национално и международно ниво:

             II място за „Видеофилми и репортажи“, II място за „Природа. Култура. Екология.“ на Национален ученически конкурс „Зелената планета 2023“ – София, включен в Националния календар на МОН, юли 2023 г.

             I място за Мултимедия (филм) на Арт фестивал „Сезони“, конкурс за млади визуални артисти на тема: „Моето усмихнато лято“ – Бургас, юли 2023 г.

             I място на „Детска кинеада – конкурс за експериментални, късометражни филми“, I място за „Изпълнение на българска популярна песен“ – „най-добър видеоклип“, Гран при за „Изпълнение на българска патриотична песен“ с „Татковино“ на VII Международен фестивал „Българска душа на Святата земя“ – Бат Ям, Израел, май 2022 г.

             I място за „Мултимедийна презентация или видеоклип“, II място за „Мултимедийна презентация или видеоклип“ на IX Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“ – Търговище, включен в Националния календар на МОН, май 2022 г.

             Включване на филмовия екип „Седмото изкуство“ в Клуб 2021 на Проект „Успелите деца на България“ на Фондация „Димитър Бербатов“, март 2022 г.

             Голямата награда в Конкурса за ученическа разработка на тема „Моето устойчиво развитие. Моят живот“ – София, август 2021 г.

             I място за най-добра мултимедия на X Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“ – Варна.

             III място на Арт фестивала „Сезони“ – Бургас.

             I място на VII Географски онлайн фестивал 2021: Ученически конкурс Географско видео „30 секунди география“.

             Специална награда от Националния онлайн конкурс „Разкажи ми история“ – Сливен.

             Сертификати за доброволческа дейност от Община Стара Загора.

             Почетна грамота в Конкурса за Наградата на посланика на Република България в Ирландия, май 2021 г.

             Включване в официалната програма на Международния фестивал за ново европейско кино „Златната липа“ в категория „Детско кино“, май 2021 г.

             I място на Националния конкурс с международно участие „България в картини и слово“, включен в Националния календар на МОН за извънкласни занимания.

             Специалната награда в категория „Мултимедийни презентации“ на Националния конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“, включен в Националния календар на МОН за извънкласни дейности, май 2021 г.

             I първо място в категория „Драматизации“ на VII Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ 2021.

             Кино фестивала „Детска Киномания 2020“ – грамоти за млад кинотворец, 2021 г.

Представя Клуб „Седмото изкуство“ в официалната програма на Международния фестивал за ново европейско кино „Златната липа“ – Стара Загора в категорията „Детско кино“ с 4 късометражни филма през 2021 г. и 2 късометражни филма („Дневникът“ и „Градски оазис“) на предстоящото издание 2024 г.

За постиженията си, ученици бяха включени в престижната класация „Успелите деца на България“ на Фондация „Димитър Бербатов“ за най-изявените ученици в областта на изкуството в България в алманаха „Клуб 2018“, „Клуб 2019“, „Клуб 2021“.

Като учител с дългогодишен опит, г-н Илиев мотивира своите възпитаници да участват активно в извънкласни дейности – кампании, представителни изяви, екологични проекти, конкурси, в които учениците представят достойно своето творчество и институция:

Г-н Владимир Илиев е отличаван многократно с професионални награди като педагог:

             Грамота за високи педагогически постижения на Национален конкурс „Завещано от Апостола“ – Хасково, февр. 2024 г.

             Грамота за високи педагогически постижения на Национален конкурс „Слово и дело – венецът на един живот“ – Поморие, февр. 2024 г.

             Награден научен ръководител на Национален ученически конкурс „Зелената планета 2023“ – София, включен в Националния календар на МОН.

             Сред наградените педагози – консултанти, научни ръководители на Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“ – София, включен в Националния календар на МОН, юли 2023 г.

             Специално отличие за насърчаване на изследователската и проектна работа сред учениците на IV Национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ – Русе, юни 2023 г.

             Грамота за участие и оригинално представяне на Национален конкурс „Моят любим национален герой“ – Благоевград,    май 2023 г.

             Грамота за активна подкрепа към индивидуална творческа дейност на отличени ученици на XIII Национален конкурс „Народните будители и аз“ – Пловдив, включен в Националния календар на МОН, апр. 2023 г.

             Грамота за високо педагогическо майсторство на VIII Национален конкурс за рисунка и литературна творба посветен на 3-ти март – Бургас, март 2023 г.

             „Учител на годината 2022“ на НТС – Стара Загора, Конкурс „Преподавател с най-значим принос в подготовката на ученици, изявени в науката и техниката за 2021/2022 учебна година“ – Стара Загора, ноем. 2022 г.

             Сертификат за участие като ръководител на отличени ученици на Националния конкурс за иновативни решения на проблеми в местната общност Solve for tomorrow 2022-2023, организиран от Samsung Electronics Bulgaria в партньорство с Фондация „Образование 5.0“, ноем. 2022 г.

             Сертификат „Учител Digital Excellence в училище“ за разработване на STEM проект и принос в развитието на STEM науките и принос в развитието на STEM науките в училищата в България на VI Национален конкурс STEM науки в България, EduTechFlag, ноем. 2022 г.

             Сертификат като ръководител на отличени ученици в Националния конкурс за иновативни решения на проблеми в местната общност Solve for Tomorrow 2022 – 2023, ноем. 2022 г.

             Сред наградените педагози – консултанти, научни ръководители на Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“ – София, включен в Националния календар на МОН, окт. 2022 г.

             Сред наградените педагози – консултанти, научни ръководители на Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“ – София, включен в Националния календар на МОН, авг. 2022 г.

             Сред победителите в Конкурса за учители „Как се подготвям за новата учебна година?“ на образователната платформа prepodavame.bg – София, авг. 2022 г.

             Сред номинираните в Раздел „Искам думата“ – Научно есе на тема: „Учителят на бъдещето“ на IX Международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) на тема: „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“ – София, авг. 2022 г.

             Специалната награда на РУО – Търговище на IX Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“ – Търговище, включен в Националния календар на МОН, май 2022 г.

             Национален победител в категория „STEАM AMBASSADOR“ и златен медал на V Национален конкурс за STEM науки в България, ян. 2022 г.

             Плакет в категория „Значима иновация“ на Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на Държавна агенция за закрила на детето, дек. 2021 г.

             I място за образователни ресурси на XXIX Национален ученически конкурс организиран от Национален клуб „Родолюбие“ – Учителски конкурс „Мисия учител“, включен в Националния календар на МОН, ноем. 2021 г.

             Специална награда на Национален конкурс за електронни образователни материали Знам.бе, ноем. 2021 г.

             I място за оригинални и полезни класни педагогически практики, които са осъществени в онлайн среда на VII Български географски онлайн фестивал 2021: Национален конкурс за учители „Географско образование в условията на пандемия“, юни 2021 г.

             Специалната награда на РУО, град Търговище на VIII Национален конкурс „България в картини и слово“, включен в Националния календар на МОН, май 2021 г.

             Специална награда „Най-сърцат педагог“ на Рецитаторски онлайн конкурс „България – земя на герои“, март 2021 г.

             Грамота като консултант на отличен ученик на XXVIII Национален ученически конкурс организиран от Национален клуб „Родолюбие“, включен в Националния календар на МОН, ноем. 2020 г.

             Грамота за подготовка на отличен на I място ученик на Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ – София“, включен в Националния календар на МОН, авг. 2020 г.

             Грамота за оригинално представяне на Национален конкурс по превенция на наркоманиите „Човекът – свободен и независим“ – Благоевград, юни 2020 г.

             Грамота за отлично представяне на Национален литературен конкурс „Защо съм учител“ на Издателска група „Просвета“, май 2020 г.

             Грамота за оригинално представяне на Национален конкурс по превенция на наркоманиите „Човекът – свободен и независим“ – Благоевград, май 2019 г.

             Грамоти като ръководител на отличени ученици на II Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“ – Стара Загора, фев. 2019 г.

             Грамота за отличие на XXVI ученически конкурс „Родолюбие“, включен в Националния календар на МОН, ноем. 2018 г.

             Грамота за ръководител на отличен ученик на Национален конкурс по фотография „Фотоприказки“, включен в Националния календар на МОН, окт. 2018 г.

             Грамота за подготовка на отличени ученици на Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“, включен в Националния календар на МОН, юни 2018 г.

             Сертификат за подготовка на отличени ученици на Областен ученически конкурс „Не забравяйте, но не отмъщавайте!“ – Стара Загора, юни 2018 г.

             Сертификат за участие в заключителния етап и отличени ученици на Национална ученическа конференция по ГО „Семейство-училище-общество“ – Добрич, май 2018 г.

             Диплом за ръководител на отличени участници на IX Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ – Хасково 2018, включен в Националния календар на МОН, май 2018 г.

             Диплом за ръководител на Международен фотоконкурс „Децата на света“, апр. 2018 г.

             Грамота за участие и оригинално представяне на Национален конкурс по превенция на наркоманиите „Човекът – свободен и независим“ – Благоевград, апр. 2018 г.

             Грамота за научен ръководител на отлични ученици на Национален конкурс „Мила родино“, март 2018 г.

             Диплом за ръководител на лауреати на VIII Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ – Хасково 2017, включен в Националния календар на МОН, май 2017 г.

             Грамота за ръководител на призово оценени ученици на Областен конкурс „Екзарх Антим I“, апр. 2016 г.

             Диплом за ръководител на лауреати на VII Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ – Хасково 2016, включен в Националния календар на МОН, май 2016 г.

             Почетно отличие „Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на българското образование, Министерство на образованието и науката, май 2015 г.

 

Г-н Владимир Илиев има принос към създаването и разпространението на знанието с участието си в най-голямата онлайн енциклопедия – Уикипедия, в която е създател на над 1200 статии, голяма част от които пряко свързани с културата и образованието в Стара Загора: Летен театър (Стара Загора), Парк „Артилерийски“, Парк „Бранителите на Стара Загора“, Държавен куклен театър (Стара Загора), Лапидариум (Стара Загора), Птица Феникс (Стара Загора), Паметник на Васил Левски (Стара Загора), Паметник на Трета опълченска дружина и подполковник Калитин, Старозагорска зоологическа градина, Зала на смеха (Стара Загора), Пингвините, Жабките, Културен център „Стара Загора“, Бага-Тур, Аул Бага-Тур, Родина (библиотека), както и в България: Средно образование, Основно образование, Професионално-квалификационна степен, Регионално управление на образованието, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, Снежана Танева, Слави Абанозов, Средно училище „Христо Смирненски“ (Стара Загора), Основно училище „Петър Парчевич“, Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ – Стара Загора, Макс Верих, Синдикат на българските учители, Цариградска Библия, Сдружение „Форум Наука“, Европейска олимпиада по математика за девойки, Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика, Доайен, Пасквил, Станимир Стоянов, Образователни отличия в Република България, Награда „Анастасия Тошева“, Награда „Константин Величков“, Награда „Митрополит Методий Кусев“, Награда „Св. Иван Рилски“, Награда „Стара Загора“, Награда „Стоян Михайловски“, Почетно отличие „Неофит Рилски“ и много други.

Ръководител е на школа по „Уеб програмиране“ в Училищна Телерик Академия през учебните 2022/2023 и 2023/2024 г.

В педагогическата си работа г-н Владимир Илиев въвежда и използва съвременни и интерактивни методи за преподаване, свързани със съвременните форми на преподаване – авторски мултимедийни презентации и образователни видеа, открити уроци, представителни изяви и др.

Г-н Владимир Илиев изгражда и администрира училищния сайт на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – https://www.tgstz.bg.

 

Г-н Владимир Илиев е достоен кандидат за присъждане на индивидуална награда „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“ за значими постижения в професионалната педагогическа дейност и цялостен принос в системата на училищното образование в навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост.