„Искате ли да привлечете чудеса в живота си? Свършете  своята част“!

Според стара индианска легенда един ден в гората избухнал голям пожар. Всички животни се разбягали ужасени във всички посоки. Изведнъж ягуарът видял колибри да минава над главата му, но в обратната посока. Колибрито летяло към огъня!  Миг по-късно ягуарът го видял да минава отново, този път в обратната посока. Докато бягал от пожара, ягуарът наблюдавала как колибрито продължава да прави това странно нещо. Накрая спрял и го попитал:

– Какво правиш, колибри?

-Отивам при езерото – отговорило то – взимам вода с клюна си и я хвърлям в огъня, за да го изгася.

Ягуарът се засмял.

– Луд ли си? Наистина ли мислиш, че можеш сам да угасиш този голям пожар с тази малка човка?

– Не – отговорило колибрито-  знам, че не мога. Но гората е моят дом. Храни ме, приютява мен и семейството ми. Много съм благодарен за това. И помагам на гората да расте, като опрашвам цветята й. Аз съм част от нея и гората е част от мен. Знам, че не мога да изгася огъня, но трябва да свърша моята част.

В този момент горските духове, които слушали колибрито, били трогнати от птицата и нейната преданост към гората и като по чудо изпратили проливен дъжд, който сложил край на големия пожар.

Индианските баби  разказват тази история на внуците си, добавяйки: „Искате ли да привлечете чудеса в живота си? Свършете  своята част“!

Вие нямате отговорност да спасявате света или да намирате решенията на всички проблеми, а да се погрижите за вашето лично кътче от Вселената!

Когато всеки човек прави това, светът се спасява!

Чрез Александрина Петкова