Упражнения за благодарност

УПРАЖНЕНИЯ ЗА БЛАГОДАРНОСТ

ПЪРВО: „Направете един опит да видите можете ли в продължение на десет дена да не допуснете в ума си нито една отрицателна мисъл или отрицателно чувство.

Благодарете за всичко, което ви се случва през това време.

Имаш някоя неприятност, благодари.

Някой ти казал нещо обидно, благодари.

Имаш да даваш, благодари.

Изгубиш службата си, благодари.

Времето е лошо, пак благодари.

Мога ли да благодаря за всичко това?

Можеш. Кажи: „Господи, благодаря Ти, задето ме водиш в тоя път.“

Като богат ще научиш едно; като беден ще научиш друго.

За Бога и богатството, и беднотията са еднакво важни.

Същото се отнася и до радостите, и до скърбите.

ВТОРО: „Вътрешният ред ще направи хората радостни и весели.

Всяко лице ще бъде засмяно.

И тогава, колкото хляб сложите на трапезата, няма да се извинявате, че е малко, но ще благодарите и за него.

Колкото плодове сложите на трапезата, ще благодарите и за тях.

Няма да казвате, че някой ви е дал само една череша, но ще благодарите и за нея.

Само една ябълка да имате, благодарете и за нея.

Ако не благодарите за малкото, и то ще ви се отнеме.“

ТРЕТО: „Дай път на Божественото.

Цял живот му служи, а не само като млад.

Пипни челото, носа, устата си и благодари за тях.

Благодарността укрепва здравето.

Всяка сутрин прави психически упражнения, да се обновиш.

– „Аз правя много упражнения.“

Ако са само външни, те нищо не ползват.

Ценно е това упражнение, което едновременно има и външен, и вътрешен смисъл.“

ЧЕТВЪРТО: „Ще благодариш за всичко: ако си болен, ще благодариш; ако си здрав, пак ще благодариш; като умираш, ще благодариш; и като се раждаш, пак ще благодариш.

Днес, като се ражда някой, всички благодарят; като умира, всички скърбят.

Щом дойде смъртта, кажи: „Благодаря, че е дошло време за умиране.“

Има ли нещо страшно в смъртта?

Ако умреш, за да излезеш от затвора, ти придобиваш свободата си.

По-страшно е, когато се раждаш в затвор.

Благодари и при единия, и при другия случай.

Герой е онзи, който благодари и когато умира, и когато се ражда.“

ПЕТО: „Хората се съдят, съдили са се, но въпреки това и до днес не могат да се изправят.

Някой направи погрешка и той не може да си прости, осъжда се.

Какво се постига с това съдене?

Нищо не се постига.

Тази година приложете следното правило: каквато грешка и да направите, благодарете на Бога, благословете Го в себе си, че сте сгрешили.

Като благодарите, ще видите какво ви липсва, къде е било слабото ви място, че сте сгрешили.

Като благославяте Господа, Той ще изправи погрешката ви.

Любовта е единствената сила, която изправя погрешките.

Нека всеки за себе си да бъде справедлив съдия, да съди по Любов.“

Учителя Беинса Дуно

https://drive.google.com/file/d/0B57QOivkAhcMT0F6OEFIUUI4LTQ/edit?resourcekey=0-aSOb4QnufmXcKqSQE2S1Fg