Станислав Кръстев Георгиев – старши учител по Философия в СУ „Максим Горки“ за Награда „Стара Загора“

До определения срок -15 април 2024г. в Община Стара Загора, на вниманието на кмета Живко Тодоров, са постъпили общо  19 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“. В направление „Наука и образование“ 13 са кандидатурите за индивидуална награда и 3  за колективна награда.В направление „Култура“ само едно е предложението за индивидуална награда и две -за колективна.

Както всяка година и тази, Долап.бг ви представя поотделно мотивите за направените предложения.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Станислав Кръстев Георгиев – старши учител по Философия в СУ „Максим Горки“. Номиниран от педагогическия съвет на СУ „Максим Горки“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА НАГРАДАТА „СТАРА ЗАГОРА“ ЗА 2024г.

В НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

НА СТАНИСЛАВ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ– СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ

В СУ „МАКСИМ ГОРКИ“

Станислав Кръстев Георгиев е старши учител по философия в СУ „Максим Горки“ от септември 2016г. Завършил е специалност „философия“ в СУ „Св.Климент Охридски“ и има 27 години стаж по специалността.

С постъпването си в училище „Максим Горки“ г-н Георгиев започна усилена работа за мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности, свързани с философията, гражданското образование и формиране на активна гражданска позиция.

Всяка учебна година Станислав Георгиев мотивира своите ученици за участие на философски форуми от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците и печели призови места. През последните пет години са изключително значими постиженията на неговите възпитаници, представени на: Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“, в гр. Бургас, Национално ученическо състезание за философско есе към ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Велико Търново, Национален конкурс „Арнаудови срещи, Пътят към познанието“– гр. Русе, Национална философска конференция „Битие и време“ – гр. Варна – навсякъде първи места, придружени с публикации на учениците в университетските издания и покани към абитуриентите за записване като студенти в специалност от гражданското образование без изпит.

Сред достиженията се отличават: Национална философска  конференция – Бургас през 2019г. лауреат – първо място във възрастова група ХII клас; лауреати – първо и трето място във възрастова група Х и ХI клас;за 2023 г.- първо място за ученичка от Xклас; за 2022г. –специално отличие за философско есе в конкурс на УНСС- гр. София; ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“-общо 11 научни публикации в сборник на университета на негови възпитаници; национален конкурс „Арнаудови срещи. Пътят към познанието.“ – гр. Русе с призови места и 5 научни публикации от участие в конкурса в издание на Регионална библиотека гр. Русе.

През учебната 2023/2024 г.: трето място на Деница ИвановаXII клас и 2 специални отличия на Моника Тонева Xклас и Стефания Стирянова XI клас на Националната ученическа философска конференция-Бургас.

Станислав Георгиев всяка година подготвя ученици и има класиран ученик на областния кръг на олимпиадата по философия.

През учебната 2023/2024 г. Станислав Георгиев е основен организатор на Национална кръгла маса под надслов „МОЯТ СВЯТ Е МЛАД И СВОБОДЕН” по проблеми на младежката агресия, домашното насилие и прояви на дискриминация на основата на етнически, религиозни и други различия, проведена на 23 март 2024 г. в СУ „Максим Горки“. В инициативата се включиха проф. д-р Георги Вълчев – ректор на Софийския университет, доц. д-р Блага Благоева, ръководител катедра политология в УНСС, д-р Красимир Кънев – председател на Български хелзинкски комитет и Коста Костов – държавен експерт по философия, гражданско образование и религия в МОН.В проявата участваха ученици от СУ „Максим Горки“, ГПЧЕ „Ромен Ролан”, 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски” – София, Първа частна математическа гимназия – София, ПГ по телекомуникации – София, ПГЧЕ „Васил Левски” – Бургас, СУ „П. К. Яворово” – Чирпан, ПЧСУ „Леонардо да Винчи”- Русе и СУ „Вела Благоева” – Велико Търново. Гости бяха Бояна Радева – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религии в РУО на МОН, Станимира Димитрова – началник отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора и отец Петър Петров от Старозагорска митрополия.

Станислав Георгиев е класен ръководител на XII класи като такъв има отговорно отношение към изпълнение на задълженията си и постижения в сътрудничеството с учениците и родителите им – показателен е фактът на сведените до минимум отсъствия – по уважителни и неуважителни причини на учениците от класа му и високата им успеваемост. Господин Георгиев умее да увлича учениците в извънкласни дейности и е дългогодишен ръководител на философски клуб „Сова“ към СУ „Максим Горки“.

В педагогическата си практика г-н Георгиев за работата си е получавал грамоти, дипломи, благодарствени адреси и е носител на наградата „Неофит Рилски“ за 2019 г.

Господин Георгиев работи активно за утвърждаването на Средно училище „Максим Горки“ сред образователните институции в града. Той е отговорен и отдаден на професията преподавател, уважаван от ученици и родители.

Педагогическият съвет на СУ „Максим Горки“ единодушно предлага Станислав Кръстев Георгиев – старши учител по философия в Средно училище „Максим Горки“, за удостояване с  наградата „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“ за 2024г.

Решение на ПС, отразено в протокол № 5 / 14.03.2024г.

Директор на СУ „Максим Горки“

Мариана Пенчева