Смях с кауза, маратон на четене с колеги и други начини за подкрепа на българското образование през месец май

Месец май е месецът на образованието в България, но освен празници, учениците ни имат нужда от образование, което ги подготвя за живота в 21. век. А българските училища, с малки изключения, са все още далеч от това да предлагат съвременно качествено образование.

Във време, в което почти всеки има неограничен достъп до интернет във всеки момент от деня, е много по-важно хората, на които разчитаме да са двигател на икономиката в близко бъдеще, да са финансово грамотни, да могат да различат фалшивите новини от истинските, да мислят критично, да подхождат творчески към даден проблем и да умеят да работят в екип, отколкото да знаят как се разлага многочлен или да учат наизуст всевъзможни факти, които са на един клик разстояние.

Качеството на образованието има отражение върху цялото общество, то не засяга само учениците в училище. Дали и кога то ще се подобри зависи не само от Министерството на образованието и науката, а от всички нас. В името на децата обществото е длъжно да изисква от институциите да осъвременят и подобрят преподаването във всяко едно училище и във всяко едно населено място, така че всяко дете да има достъп до качествено образование.

Равният достъп до качествено образование за всяко дете в България е мисията на фондация “Заедно в час”. Начините човек да подпомогне положителната промяна в образованието в България са много, а един от най-лесните е с дарение към фондацията, която на свой ред ще вложи всички получени средства в програма “Училища за пример.” Програмата е двугодишна и представлява серия от обучения както на управленските, така и на педагогическите екипи в училище. Участниците адаптират наученото към своя контекст и прилагат нови стратегии с цел да повишат академичните резултати, както и благополучието и инициативността на ученици и учители в училище.

Всеки може да подкрепи кампанията на фондацията “Месец май в подкрепа на българското образование”. През целия месец ще има разнообразни начини за дарение. Няколко забавни и интересни събития с кауза ще се проведат на територията на гр. София. Съмишленици на фондацията са подготвили благотворително издание на стендъп шоу, куиз за познавачите на българска музика и филми, дискусия на тема “кино в образованието”, закуска с храна и за размисъл, попъп базар и др., а много социално-отговорни бизнеси са избрали продукти от своята гама, част от приходите от които през месец май ще дарят в подкрепа на програма “Училища за пример.” Всеки работодател може да почерпи вдъхновение от идеите, изложени на сайта на “Заедно в час” и да организира благотворително събитие в офиса – например книжен базар, куиз или маратон по четене.

Моника Георгиева