Номинация на Стоянка Генчева Дилова – старши учител по История и цивилизации в СУ „Максим Горки“ за Награда „Стара Загора“

До определения срок -15 април 2024г. в Община Стара Загора, на вниманието на кмета Живко Тодоров, са постъпили общо  19 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“. В направление „Наука и образование“ 13 са кандидатурите за индивидуална награда и 3  за колективна награда. В направление „Култура“ само едно е предложението за индивидуална награда и две -за колективна.

Както всяка година и тази, Долап.бг представя поотделно мотивите за направените предложения.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Стоянка Генчева Дилова – старши учител по История и цивилизации в СУ „Максим Горки“. Номинирана от педагогическия съвет на СУ „Максим Горки“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА НАГРАДАТА „СТАРА ЗАГОРА“ ЗА 2024г.

В НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

НА СТОЯНКА ГЕНЧЕВА ДИЛОВА– СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

В СУ „МАКСИМ ГОРКИ“

Стоянка Генчева Дилова е старши учител по история и цивилизации и работи в СУ „Максим Горки“ от октомври 2003г. Завършила е специалност „История“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, има защитена IV-аПКС. През годините работи като преподавател по свят и личност и история и цивилизации. В колектива на СУ „Максим Горки“тя се ползва с одобрението и симпатиите на колеги и ученици, работи за развитието и авторитета на училището. С желание и амбиция, тя мотивира учениците за участие в извънкласни дейности, свързани с историята и гражданското образование и формирането на активна гражданска позиция. Личност,открояваща се с ярка индивидуалност, експериментаторски дух, динамика, Стоянка Дилова работи съвместно с училищата, неправителствените и гражданските организации. Името й не само в училищната, но и сред старозагорската общественост е безспорен знак за професионализъм, изявена творческа и обществена позиция, за отговорност и всеотдайност.

Нейните ученици се включват в много обществени инициативи и национални форуми.

През 2021/2022 година е научен ръководител на Деница Иванова, която получава специалната награда на националния младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието!“ гр. Русе, а през 2023 г. на същия конкурс  първо място печели Моника Тонева от IX клас.

Стоянка Дилова подготви ученици от СУ „Максим Горки“ за участие във викторината „Игнатиевска интелектуална игра“, посветена на 145-годишнината от края на Руско-турската война (1877-1878г.) и Освобождението на България от турско иго, която се проведепрез 2023 г. в Руския културно-информационен център в гр.София. Инициативата бе част от Националната програма, посветена на 145-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) и възраждането на българската държавност. Отборът се класира на първо място. На 2 март 2023г. нейни възпитаници взеха участие във викторината„1000 причини да се гордеем, че сме българи”. Отборът зае четвърто място и получи една от специалните награди за оригинално представяне, връчена от прабългарска школа за оцеляване „Бага Тур“.

През учебната 2023/2024 г. Стоянка Дилова е един от организаторите на Национална кръгла маса под надслов „МОЯТ СВЯТ Е МЛАД И СВОБОДЕН” по проблеми на младежката агресия, домашното насилие и прояви на дискриминация на основата на етнически, религиозни и други различия, проведена на 23 март 2024 г. в СУ „Максим Горки“. В инициативата се включиха проф. д-р Георги Вълчев – ректор на Софийския университет, доц. д-р Блага Благоева, ръководител катедра политология в УНСС, д-р Красимир Кънев – председател на Български хелзинкски комитет и Коста Костов – главен експерт по философия, гражданско образование и религия в МОН .В проявата участваха ученици от СУ „Максим Горки“, ГПЧЕ „Ромен Ролан”, 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски” – София, Първа частна математическа гимназия – София, ПГ по телекомуникации – София, ПГЧЕ „Васил Левски” – Бургас, СУ „П. К. Яворово” – Чирпан, ПЧСУ „Леонардо да Винчи”- Русе и СУ „Вела Благоева” – Велико Търново. Гости бяха Бояна Радева – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религии в РУО на МОН, Станимира Димитрова – началник отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора и отец Петър Петров от Старозагорска митрополия.

През 2024 г. Виолета Желязкова от XI клас, подготвена от г-жа Дилова, се представя отлично на конкурса „Пространство и време“, организиран от Историческия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. В работата си Стоянка Дилова използва иновативни методи на преподаване като проектно-базирано обучениев съчетание с компетентностен подход. Тя проведе урок-екскурзия „По стъпките на едно въстание“ с ученици от X клас с посещение на исторически места в Батак и Брацигово, към който се подготвя и видеоклип.

Всяка година г-жа Дилова има класирани ученици на областния кръг по история и цивилизации. За последните три години нейна ученичка. Александра Русинова е класирана на първо място на областен кръг в пети и шести клас и на второ в седми клас.

Стоянка Дилова е класен ръководител на Xб клас и като такава има отговорно отношение към изпълнението на задълженията си, но и постижения в сътрудничеството с учениците и родителите им – показателен е фактът на сведените до минимум отсъствия – по уважителни и по неуважителни причини на учениците от класа й. Висока е успеваемостта на учениците, чийто класен ръководител е.

Госпожа Дилова работи активно за утвърждаване на СУ „Максим Горки“ като водеща образователна институция и сред старозагорската общественост. През годините е участвала  в различни инициативи:  подготвяне на музейна училищна експозиция за 45-годишнината от основаването на училището и нейното редовно обновяване; изработване на  родословното дърво на патрона на училището Максим Горки; част е от екип за изработване на информационни табла за фотоизложба  и филм във връзка с 60-годишнината на училището „60 години в полет“.

Стоянка Дилова председателства училищната постоянна комисия за повишаване на качеството на образованието и участва във временни комисии.Председател е и на Методическото обединение по обществени науки и гражданско образование от есента на 2022г.

В педагогическата си практика госпожа Дилова е получавала за работата си грамоти, дипломи и благодарствени адреси, но не е отличавана на национално ниво.

Педагогическият съвет на СУ „Максим Горки“ единодушно предлага Стоянка Генчева Дилова – старши учител по история и цивилизации в Средно училище „Максим Горки“, за удостояване с  наградата „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“ за 2024г.

Решение на ПС, отразено в протокол № 5 / 14.03.2024г.

 

Директор на СУ „Максим Горки“

Мариана Пенчева