Малчуганите от Детска градина №20 „Мир“ с вълшебен концерт в Пенсионерски клуб „Христо Ботев“