Азбука на добродетелите

АЗБУКА На Добродетелите

А – Азбуката научете!
Б – Благодарността ценете!
В – Вечно с вяра вий вървете!
Г- Грубост, глупост не крепете!
Д – Добротата съхранете!
Е – Егоизма победете!
Ж – Жестокостта вий сломете!
З – Злобата я забравете!
И – И ината изпратете!
Й – С Йога здравето върнете!❤
К – Коварството го изгонете!
Л – Лъжата бързо накажете!
М – Към мъдрост вечно се стремете!
Н – Науката я съхранете!
О – Обичта си подарете!
П – Подлостта не я търпете!
Р – Работливи вий бъдете!
С – Със скромността се накичете!
Т – Търпението научете!
У – Уважението разпръснете!
Ф – Фалшивостта я изгонете !
Х – Храбростта я оценете!
Ц – Целта си нивга не губете!❤
Ч – Човещината съхранете!
Ш – И шампиони вий бъдете!
Щ – За щастието се борете!
Ъ – Из ъглите не се таете!
Ю – Страха с юначност прогонете!
Я – От яд вий грешки не правете!

БИЛЯНА ДАР