Номинация на Мима Пенева Петрова, главен учител по френски език в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ за Награда „Стара Загора“ 2024

До определения срок -15 април 2024г. в Община Стара Загора, на вниманието на кмета Живко Тодоров, са постъпили общо  19 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“. В направление „Наука и образование“ 13 са кандидатурите за индивидуална награда и 3  за колективна награда.В направление „Култура“ само едно е предложението за индивидуална награда и две -за колективна.

Както всяка година и тази, Долап.бг  ви представя поотделно мотивите за направените предложения.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от ПС на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ гр. Стара Загора

за присъждане на индивидуална награда „СТАРА ЗАГОРА“ за 2024 г.

на Мима Пенева Петрова, главен учител по френски език в ГПЧЕ „Ромен Ролан“

 

По инициатива на настоящи и бивши ученици, както и с безрезервната подкрепа на методическото обединение на преподавателите по френски език, Педагогическият съвет при ГПЧЕ „Ромен Ролан“ прави предложение с наградата „Стара Загора“ на Община Стара Загора за високи постижения в сферата на образованието и науката да бъде удостоена госпожа Мима Пенева Петрова, главен учител по френски език с 34 години стаж в езиковата гимназия.

Изключително показателен за културния печат, който г-жа Петрова е оставила и продължава да дава на поколения наши възпитаници, е фактът, че предложението за награда идва от тях, учениците, успели да създадат връзка с бивши, вече реализирани франкофони от гимназията, в т. ч. лекари, журналисти, дипломати, за да се отблагодарят на всеотдайния си учител с признание за заслугите ѝ.

Мима Петрова е магистър от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, със специалност Френска филология. Работи в гимназия „Ромен Ролан“ от 1992 г. От 2022 г. е Главен учител, а през настоящата 2024 г. завършва поредният 6-ти випуск, в който тя е класен ръководител и основен преподавател по френски език на паралелките, които го изучават.

Заслугите й за преподаване на френския език и разкриване богатствата на френската култура за поколения млади хора в Стара Загора са продължение на най-добрите традиции в близо 60-годишната история на гимназията. Също така безспорни са уменията и заслугите ѝ на педагог, формирал духовна, творческа атмосфера в отличаващи се класове, дали много за доброто име на гимназията, с ярки личности и запомнящи се изяви.

Най-значими сред изявите ѝ са:

–             Принос в създаването на културно-образователни връзки и сътрудничество с френски и европейски институции;

–             Ръководител на младежка работна група в дискусия за „Бъдещето на Европа“ в Европейския парламент Брюксел 2019г.;

–             Традиционно има водеща роля в подготовката за посрещането на делегации от френски културни дейци, депутати и членове на групата за приятелство Франция – България;

–             Подготовка и участие на ученици в дискусиите по време на фестивала Франкофоли 2023 г. в гр. Пловдив;

–             Подготовка на участници и работа с гостуващите в проекта „Ронсар“ за обмен на ученици с Франция;

–             Успешни защити на нейните ученици в проекта за атестации по билингвално франкофонско обучение;

–             Много успешни изяви на конкурси, състезания и олимпиади по ФЕ, някои от последните такива са лауреатските звания  на Мирена Динева – национален първенец в двуезичното състезание 2023 г. и Силвия Петкова, национален първенец в олимпиадата по ФЕ и носител на наградата „Млада Загора“ 2019 г.;

–             Ръководи клуб по превод, в който възпитаниците ѝ получават ценни уроци за образовано отношение към европейското културно наследство и езикознанието.

Убедени сме, че наградата „Стара Загора“ за г-жа Мима Петрова, би била заслужено морално признание за високото качество на дългогодишния ѝ всеотдаен труд и педагогически професионализъм.

Теодора Николова

Директор на ГПЧЕ „Ромен Ролан“

гр. Стара Загора