Номинация за Димитринка Стоянова Петкова – педагогически съветник в ППМГ“Гео Милев“ за Наградата „Стара Загора“ 2024 г.

До определения срок -15 април 2024г. в Община Стара Загора, на вниманието на кмета Живко Тодоров, са постъпили общо  19 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“. В направление „Наука и образование“ 13 са кандидатурите за индивидуална награда и 3  за колективна награда.В направление „Култура“ само едно е предложението за индивидуална награда и две -за колективна.

Както всяка година и тази, Долап.бг  ви представя поотделно мотивите за направените предложения.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Димитринка Стоянова Петкова – педагогически съветник в ППМГ „Гео Милев“. Номинирана от педагогическия съвет на ППМГ „Гео Миле

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

„ГЕО МИЛЕВ“, ГР. СТАРА ЗАГОРА”

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА „ СТАРА ЗАГОРА“

В НАПРАВЛЕНИЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

След решение на педагогическия съвет на ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора, педагогическият колектив на гимназията предлага индивидуалната награда „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“ за принос в развитието на образованието да бъде връчена на госпожа Димитринка Стоянова Петкова- педагогически съветник  в ППМГ „Гео Милев“.

Завършила висше образование, ОКС „Магистър“ в СУ „Климент Охридски“ /1994 г./ специалност „Педагогика“  и през 2008 г. придобива втора ОКС „Магистър“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ специалност „Приложна социална психология“, професионална квалификация „Психолог“.

Госпожа Петкова  работи в ППМГ “Гео Милев“ гр. Стара Загора от 2005 година. През тези години се е доказала като всеотдаен и последователен в работата си професионалист, работещ за развитието и успехите на учениците. Ръководеният от нея Ученически съвет на гимназията е емблема на креативност, екипна работа, множество реализирани идеи и проекти, приятелство и позитивна атмосфера. През годините той се е утвърдил като място и форум на младите хора за споделяне на социални идеи и развитие на гражданска позиция, за усвояване на  знания и умения, които допринасят за тяхното личностно развитие и оформянето им като предприемчиви, креативни и активни граждани. Г-жа Петкова винаги  мотимира и подкрепя  реализирането на  идеи и проекти на учениците като:

 

–              „Луда надпревара“- традиционното за гимназията състезание по градско ориентиране което се провежда над 10 години;

–              Заедно със нейни колеги от няколко общински училища са идейни основатели на Междуучилищната викторина „1000 причини да се гордеем, че сме българи“

–              „Математическо конче“ – турнир по шахмат, който става все по- популярен и мащабен сред учениците;

Провеждане на многобройни благотворителни каузи на училищно и общинско ниво;

„Светлина за Веси“ подпомагане лечениета на ученичка от ТГ;

„Коледна звезда“, в помощ на лечението на ученичка от ППМГ „Гео Милев“;

Национална кампания „Капачки за бъдеще“;

Национална кампания „Жълти стотинки“;

Коледни благотворителни инициативи;

„Дари, за да зарадваш“;

„Чудната елха“

–              Тържествени концерти, празници, събития изцяло организирани от учениците с подкрепата на г-жа Петкова;:

–              От връстници за връстници – представяне на актуални теми от ученици за ученици;

–              Доброволчески дейности и инициативи;

–              Участие в регионални, национални и международни форуми, свързани с младежките дейности и споделяне на добри практики.

Взаимодействие с институции.

Кариерно ориентиране:

Индивидуални консултации с учениците – клуб “ Кариера“

Индивидулни консултации с ученици и родители в партньорство с GOOL TRAVEL“Моето образование в чужбина;

Участие в кампания на Община Стара Загора-„ Да задържим младите хора в Стара Загора“

Участие на ученици от XII клас в диномичен психотренинг „Повишаване конкурентноспособността и адаптацията към пазара на труда“- съвместно с ЦПЛР  и Дирекция „Бюро по труда“- Стара Загора

Срещи с успели бивши ученици на гимназията: Ноберт Насков, Любомир Костов, изявени IT специалисти; доц. д-р Нора Ангелова, преподавател в СУ,  факултет математика и информатика

Срещи на учениците с представители на ВУЗ- СУ „Кливент Охридски“, ПУ“ П. Хилендарски“, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“,Технически университети- София, Габрово, Варна; НВУ „В Левски“- Велико Търново и др.

Съвместни инициативи с ММЦ

Участие в шампионат по презентиране;

„Клас от приятели“ – ученици от VII-X клас;

Дебат „За или против инфлуенсърите“- ученици от VII-X клас;

Участие на ученици в изнесено регионално обучение „ Как да грешим успешно“

Знанията и уменията, които получават и развиват учениците чрез многобройните дейности  и инициативи им помагат да се реализират в младежките организации – МОС, Млад Омбудсман, да бъдат лидери в младежката общност не само на училището, но и в града ни. През годините подготвените от г-жа Петкова кандидати на ППМГ „Гео Милев“ за Кмет на Млада Загора традиционно се представят достойно и на много високо ниво, с ясни и реални за осъществяване идеи. Росица Тонева – мандат 2008 г., Тихомир Димитров – мандат 2013 г., Доника Желязкова – мандат 2015г. и настоящият Кмет на Млада Загора – Никола Кирилов, Младите омбудсмани Александър Александров и Мартин Колев 2019г. – успешни млади хора, мотивирани и подкрепени в идеите си от г-жа Димитринка Петкова. Тази година за първи път в историята на старозагорските младежки структури Кмет на Млада Загора, млад омбудсман и заместник млад омбудсман са от едно училище – ППМГ „Гео Милев“!

Активно взаимодействие с ПИЦ /превантивно- информационен център/ към Община Стара Загора: Обучения на ученици, учители и родители.

НП „ От връстници за връстници“- от 2020г. и към момента се работи с ученици от VIII-XI клас;

НП „Кодово име : Живот“- с ученици V-VII клас;

В работата си с учениците  г-жа Петкова ги мотивира да  осъществяват съвместни мероприятия с всички младежки структури в Стара Загора. Разработва и реализира съвместни проекти по Европейски програми и програми на МОН; спомага за изграждане на действаща, сплотена ученическа общност в училището, която има вече традиции и допринася за развитието и на нашия град. Учениците постигат отлични постижения в сферата на образованието и развиват своите способности в хуманитарната и обществената сфера. Те изграждат силни лидерски и организационни качества и имат доказан авторитет сред своите връстници. Ученическият съвет има доказан принос за утвърждаване престижа на ППМГ „Гео Милев“ сред образователните институции в нашия град.

В своето професионално развитие г-жа Петкова винаги се е стремяла да повишава квалификацията и знанията си. Обученията, в които е участвала на национално ниво, са пряко свързани с работата й.

„Управление на емоциите. Работа в екип. Коучинг и менторство“

„Окуражаващо общуване“

„ Работа с ученици с агресивно поведение“

„ Деца и конфликти с родители“

„ Ефективни техники за комуникация  и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция“

„Трафик на хора – Идентификация, последици, мерки за закрила и превенция“

„Златните правила на успешното креативно мислене“

„Доброволчеството и възможното му приложение в сферата на превенцията и противодействието на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни.

Преминала е обучение по двете Национални програми за превенция на наркотици и ПАВ

–              „От връстници за връстници“

–              „Кодово име: Живот“

Г-жа Петкова е част от екипа за работа по Национална програма за кариерно ориентиране на ниво училище.и на Национален психологически форум – Стара Загора.

Г-жа Димитринка Петкова  е авторитет не само в ППМГ “Гео Милев“, но и сред колегите си в  областта.

Предвид гореизложените мотиви, предлагаме на вниманието Ви един безспорен професионалист, всеотдаен и последователен в работата си, работещ за успеха на учениците, за издигане на имиджа на ППМГ „Гео Милев и град Стара Загора, който заслужава да бъде удостоен с наградата „Стара Загора“ на Община Стара Загора.

Мариета Петрова

Директор на ППМГ“Гео Милев“

гр. Стара Загора