Фондация „Мисия Криле“ ще обяви оценката на държавата за грижите за децата в доклада „Бележник 2024“ на Национална мрежа за децата

Ще успеят ли институциите „да отлепят” от средния успех в политиките за децата и семействата у нас?

Дата: 29април 2024 г.

Представяне:11.00 ч., КСУДС – Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №205

На 29 април  Фондация „Мисия Криле“ ще представи пред представители на местната власт, експерти и медии данните, основните изводи и оценката от годишния доклад “Бележник – Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?” на Национална мрежа за децата (НМД), част от която е и Фондация „Мисия Криле.

„Бележник 2024“ е 13-то поред издание на мониторинговия доклад на НМД, който оценява напредъка на държавните институции в грижата за децата в 8 области – Благосъстояние, Семейна среда и алтернативни грижи, Закрила от всички форми на насилие, Правосъдие, Ранно детско развитие, Образование, Здравеопазване, Спорт, култура и свободно време и Детско участие.

На представянето се очаква да присъстват представители на Община–Стара Загора, Д”СП”/ОЗД, Районна Прокуратура, Окръжна Прокуратура,  ОД на МВР, I РПУ,IIРПУ,  Районен Съд – Стара Загора, Окръжен Съд – Стара Загора,  Сдружение „ Свят без граници”, Сдружение” Самаряни”,  Фондация „Дон Боско”, Сдружение ”Алтернатива 55”, ЦОП-Общностен център, ЦОП-Стара Загора, Фондация „Филаделфия 2002”.

За „Бележник 2024“

Експертното проучване се базира на информацията, предоставена от над 25 национални и местни институции, включително министерства. Независимият мониторинг включва анализа и оценките на 41 автори и 7 външни оценители. Специално място в доклада има мнението на деца и младежи, както и на хората, чиято роля е да ги подкрепят – родители, учители, здравни и социални работници и др.Тази година включилите се в анкетите деца и възрастни достигнаха рекорден брой – 1474 деца и 1765 възрастни от цяла България.

Темите на фокус, които ще бъдат представени са:Благосъстояние, Семейна среда и алтернативни грижи, Закрила от всички форми на насилие, Правосъдие за деца. Данни, анализ и препоръките в “Бележник 2024” ще бъдат разказани от:

  • Диана Димова – Изп. Директор Фондация „Мисия Криле”
  • Ивайло Ябълкаров –Ръководител сектор„Услуги и подкрепа на семейството” КСУДС– Стара Загора, Фондация „Мисия Криле”
  • Силвия Теофарова – Ръководител сектор „Услуги и подкрепа на детето” КСУДС– Стара Загора, Фондация „Мисия Криле”

През последната година бяха продължени редица подобрения в системата на социалното подпомагане и ускорено бяха приети промени, касаещи домашното насилие, правосъдието за деца, осиновяването. Стъпки, макар и недостатъчни, бяха предприети и в изграждането на Националната детска болница без повече отлагане. В майчиното и детско здраве беше стабилизирана работата на здравните медиатори, бяха поети от държавата медицинските храни за всички нуждаещи се деца и възрастни, наред с прогреса в редица други области, които НМД анализира на страниците на изданието. Много ключови теми останаха неадресирани. За поредна година няма приета Национална стратегия за детето (2024–2030 г.) – нужната основа за мултисекторна интегрирана подкрепа за децата и семействата. Особено важни са и политиките за преодоляване на регионалните различия – в майчиното и детското здраве, ранната грижа, образованието, достъпа до услуги. Ключово е да бъде спрян регресът в системата на закрила.

Фондация „Мисия Криле” е неправителствена организация, основана в Стара Загора през април 2018 г. Организацията създаде и развива Консултативен център в град Харманли в подкрепа на хора, търсещи и получили убежище в страната. Открит е и изнесен офис на Комплекса за социални услуги в квартал „Лозенец“, Комплексът за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в Стара Загора е с възложено управление на организацията от Община Стара Загора чрез конкурсна процедура, обявена за възлагане на двете услуги Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Звено „Майка и бебе” (ЗМБ), държавно делегирана дейност (10.2018-09.2021 г.). Професионалната мисия на КСУДС е да върне достойнството на своите потребители, да им помогне да открият ресурсите в себе си, за да продължат напред.