Първият „зелен” младежки център в България е този в Стара Загора

Международен младежки център Стара Загора е първият „зелен“ център в България, стана ясно по време на заключителната пресконференция за представяне на постигнатите резултати от изпълнението на проекта BGLD – 1.003 – 0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“. Той е финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП в България по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

В пресконференцията участие взеха Надежда Чакърова, ръководител на проекта, Георги Симеонов – координатор, както и управителят на центъра Моника Тодорова

„Ние сме първата обществена сграда, която успя навреме да завърши фотоволтаичната централа и сме убедени, че това е едно от нещата, което тепърва ще има ползи. За момента сме и първия център, защитил два пъти Знака за качество на Съвета на Европа. Щастлива съм, че градим нещо голямо и смятам, че това е правилната посока“, каза в началото на пресконференцията зам.-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова.  Тя акцентира и върху новосъздадените и вече оборудвани арт и музикална стаи. „Всичко е свързано със заниманието и интересите на младите хора и тяхното развитие. Изключително се радвам, че те се използват непрестанно“, добави зам.-кметът и благодари на целия екип на проекта за перфектната и ползотворна работа.

Проектът стартира на 1 април 2020 г. и постигна ефективно своите резултати, част от които разширяване обхвата на работа на ММЦ на областно ниво. Екипът на центъра организира и проведе множество обучения и занимания за свободното време за младежи в община Стара Загора и в областта. Част от населените места, които екипът обхвана са Казанлък, Чирпан, Николаево, Зимница, Чирпан, Мъглиж и други.

В рамките на проекта са реализирани и 3 международни младежки обмена с младежи от Стара Загора, от които два в Норвегия и един в Сърбия. В България Младежкият център е приел и две групи младежи от Норвегия. Организирани са и 4 младежки лагера в страната под формата на изнесени обучения с над 80 участници в тях.

С активно участие на младежките работници и подкрепата на Общината млади хора от Стара Загора и областта са реализирали 50 младежки инициативи с разнообразен характер, чрез което показаха младежко дръзновение и гражданска активност. Те създадоха събития за отбелязване на местни празници, спортни и арт инициативи, издадоха  списания, осъществиха дейности за облагородяване на градски пространства и др. Чрез целенасочената си и многообразна работа ММЦ Стара Загора достигна до над 3 600 младежи и до над 2 260 души в и извън младежка възраст и по този начин е постигнато преизпълнение на индикаторите по проекта.

Удължението на проекта до април 2024 г. даде възможност за развитие на дейностите и за доставка на ново оборудване. Центърът придоби нова мултифункционална, интерактивна зала, музикална репетиционна, ателие за приложни изкуства, както и фотоволтаична система за зелена енергия.

ММЦ Стара Загора е първият в страната зелен младежки център, изградил ФЕЦ за собствено потребление в рамките на проекта по дейност „Зелена енергия за ММЦ, по-добро бъдеще за младите хора на Стара Загора“. Чистата енергия ще доведе до икономия на около 10 000 лв. от общинския бюджет годишно и до 25 тона  намаление на вредните емисии в подкрепа на климатичните цели на ЕС. Изградената ФЕЦ е за собствено потребление и е снабдена с батерии за съхранение на енергията и смарт управление за оптималното  използване. ММЦ ще реализира икономия от потребление на енергия от около 40%-50% на годишна база или в стойност около 10 000 лева годишно. Намалението на вредните емисии ще бъде около 451 тона за 25 години и представлява значим принос за климатичните цели на ЕС и смекчаване на въздействието върху околната среда.

В рамките на удължението на проекта, от 8-и до 11-и април 2024 г. бе реализирана също и Национална конференция, която обедини всички заинтересовани страни по темите, насочени към институционализацията и устойчивото развитие на младежките центрове. Факт е, че държавното управление осъзна своята отговорност и осигури подкрепа на мрежата от младежки центрове в България в размер на 4 млн. лева или по 500 хил. лева на център за тази година. Принос в това отношение даде и  проведената инициатива Национална конференция за младежки политики в Стара Загора с широко участие на заинтересовани страни, вкл. ресорни министерства. В конференцията взеха участие народни представители, представители на Министерство на младежта и спорта, заместник-кметове от градовете с изградени младежки центрове, представители на програмния оператор, Националната мрежа на младежките центрове, както и представители на младежките центрове, които предстои да бъдат изгладени по НПВУ, УНИЦЕФ, ЦРЧР, независими изследователи и експерти и др.

Не на последно място, през 2021 г.  ММЦ Стара Загора защити още веднъж Знака за качество за младежки центрове на Съвета на Европа. Основен фокус в работата на центъра е неформално обучение на младежи в подкрепа на формалното, а специфичния акцент е работата с уязвими младежи и такива от малцинствени групи и в изолация. В контекста на ценностите на Съвета на Европа за човешките права тази уникална специфика на ММЦ получи единодушна подкрепа.  Мисиите на Съвета на Европа за оценка присъдиха за пръв път в България Знака за качество на Съвета на Европа за младежка работа на ММЦ Стара Загора, а впоследствие два пъти препотвърдиха това най-престижно европейско отличие.

Проектът BGLD – 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 956 635 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора.

Стефани Бабадалиева