Номинация на Жана Минчева – директор на НУ „Димитър Благоев“ за наградата „Стара Загора“ за 2024 г.

До определения срок -15 април 2024г. в Община Стара Загора, на вниманието на кмета Живко Тодоров, са постъпили общо  19 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“. В направление „Наука и образование“ 13 са кандидатурите за индивидуална награда и 3  за колективна награда.В направление „Култура“ само едно е предложението за индивидуална награда и две -за колективна.

Както всяка година и тази, Долап.бг ви представя поотделно мотивите за направените предложения.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Жана Минчева – директор на НУ „Димитър Благоев“. Номинирана от Педагогическия колектив на НУ „Димитър Благоев“

Мотиви на Педагогическия колектив за издигане кандидатурата на г-жа Жана Минчева – директор на Начално училище „Димитър Благоев” гр. Стара Загора  за наградата “Стара Загора” по повод 24 май

На свое заседание от 08.04.2024г. Педагогическият съвет при Начално училище „Димитър Благоев“ реши да издигне кандидатурата на г-жа Жана Минчева за наградата „Стара Загора“ по повод 24 май.

„Корените на образованието са горчиви, но плодовете са сладки.“ 

Аристотел

В сърцето на Стара Загора се намира едно малко, но красиво и старо училище – Начално училище “Димитър Благоев”. Със своята 141-годишна история то е пример за много училища в града и страната. Училище, в което традициите вървят ръка за ръка с иновациите. Училище, което може да бъде за пример и това се дължи на педагогическия колектив и неговия директор Жана Минчева. За да бъде екипът креативен, деен, себераздаващ се, такъв трябва да е и неговият ръководител. Точно такъв е г-жа Жана Минчева.

Влязла за първи път във вече 141 годишната сграда на училището през 2001 година и застанала начело на малкия педагогически колектив и шест паралелки със 110 ученика и само една ППГ, тя не жали сили, знания и умения да измисля и прави нови неща. Защото, за да направиш нещо ново трябва най-напред да го измислиш. Именно креативността на г-жа Минчева и „моженето“ (правенето) на ръководения от нея педагогически колектив увеличават броя на паралелките и днес те са 8 с 255 ученика и 1 ППГ. И няма как да не бъде така. Всеки иска да запише детето си в такова училище, в което учениците могат да участват и се изявяват в различни конкурси в града, областта и на национално ниво – „Орфеево изворче”, „Чудомирови празници”, „Не на дрогата!“, конкурс за родословно дърво,  конкурси за рисунки на различни  теми, за изработване на мартеници, сурвакници, боядисване на яйца, националното състезание „Ключът към музиката”, “Знам и мога” 4.клас; математически състезания – „Математика без граници“; „Европейско кенгуру“ и много други.

Няма как и младите учители да не пожелаят да работят в сградата на повече от век. Директор-мениджър, който смело гледа в бъдещето, дава възможност за изява на много млади педагогически специалисти, които желаят да работят неуморно, влагайки много жар, младежки ентусиазъм и висок професионализъм. В училището преподават 8 млади специалисти, които работят в хармония и непрекъснат контакт и взаимодействие със старшите учители, натрупвайки ценен професионален опит. Директорът-мениджър е осигурил отлични условия за разгръщане на техните професионални качества и умения. Г-жа Мирена Футекова премина курс на обучение за сертифициран преподавателпо Ментална аритметика, а г-жа Таня Иванова за обучител по метода Монтесори.За успехите на всеки учител, ръководителят е отредил както финансова, така и морална награда. А когато мотивацията е достатъчно силна, всеки учител може да даде максимума от себе си, да разгърне своите творчески способности и да постигне отлични резултати в своята дейност.

През годините ръководеното от г-жа Минчева НУ „Димитър Благоев“ участва в голям брой проекти:

 • „Ритуализация на училищния живот – въвеждане на ученическа униформа”,  учениците ни греят в новите си униформи, които носят с радост и гордост. Децата с удоволствие и отговорност носят униформите си, изразявайки принадлежност към своето училище;
 • На 1.04.2011 година училището е домакин на националната конференция „Водим бъдещето за ръка“;
 • Оптимизация на училищната мрежа;
 • ENVISION – eдин компютър – много мишки;
 • Схема „Училищен плод“ – от началото на програмата учениците получават плоддва дни в седмицата;
 • Схема „Училищно мляко“;
 • Въвеждане целодневна организация на учебния процес;
 • Мярка „Без свободен час“;
 • Проект „Твоят час“;
 • EVN – часът на Иви и Енчо;
 • „Класна стая на бъдещето“ със закупуване на 24 броя Classmate PC;
 • ИКТ в училище с 24 терминала в компютърен кабинет;
 • Проект „Europe Direct“ за размяна на коледна украса в европейски училища;
 • Иновативно училище, одобрено с решение №391 от 17 юли 2017 г. на Министерски съвет под номер 171.
 • Придобиване на съвсем нова визуална среда след успешно реализиран проект на „Обичам моето училище!“ на LightSource Charity /Лайт СорсЧарити/, приказна атмосфера посрещна децата преди броени дни на 16 септември 2019г.
 • Полицейска академия – съвместно с РДВР – гр. Стара Загора
 • “Имането” – съвместен проект с НЧ “Св. Климент Охридски – 1858”
 • Програма “Еразъм+”
 • Първи регионален конкурс за песни и танци “Пролетна феерия” 2024г.
 • Участие в училищна лаборатория „Проектно базирано обучение и интегрирано знание“ по национална програма „Иновации в действие“- м. април 2024г.
 • Участие в регионален форум по НП „Иновации в действие“, модул 2, „Форуми на иновации в образованието“ – м. май гр. Ямбол
 • Ежегодно се провежда състезанието по правопис на английски Spelling Bee.

Работа с неправителствени организации:

 • „Неформално образование за щастие“ на клуб Отворено общество, възпитава учениците в изконни човешки добродетели-доброта, честност, взаимопомощ, уважение и
 • За трети път тази година се проведе и състезанието БУКВОПЛЕТ във вторите класове, организирано съвместно с LIONSclub Stara Zagora Augusta. Трима второкласници се класираха за градския кръг.

За превръщането на НУ „Димитър Благоев“ в съвременно и високотехнологично училище г-жа Минчева влага средства за закупуване на служебни лаптопи за всеки учител, 24 таблета за учениците и две интерактивни дъски. Всяка класна стая разполага с мултимеден проектор и това го прави може би най-съвременното училище, в което новите технологии се използват от всички.

Съвместната работа с Училищното настоятелство и умелото изразходване на финансовите средства, материалната база в класните стаи е изцяло подменена. Нови чинове във всички класни стаи, ламиниран паркет и окачени тавани, основен ремонт на тоалетните и училищния двор са само малка част от промените, които способстваха училището да  придобие нов облик и да се превърне в един малък детски рай, носещ полъха на почти домашен уют и топлина. Дворът на училището е изцяло обновен – изградена е беседка по проект „Класна стая на открито“; изработена е релефна географска карта, изградено е спортно игрище. Ясно е че за всичко това отговорността и благодарностите ни са за директора, който освен за децата се грижи и за добрия психо климат и това учителите да работят в приятна и спокойна обстановка. През учебната  2012/2013г. училището е газифицирано.

Отлично разбирайки, че заедно се постигат по-добри резултати, директорът г-жа Минчева и ръководеното от нея училище си сътрудничат активно с НЧ „Св. Климент Охридски – 1858“. Тя е член на Читалищното настоятелство.

Изключително полезна е съвместната работа с Училищното настоятелство и Обществения съвет за организиране на инициативи, мероприятия, спортни празници, екскурзии, базари и др.

От 20 години училището е базово към Тракийски университет, Педагогически факултет. Стотици студенти са получили своя  професионален старт именно от тук.

Работа по международни проекти и участие в подготвителна визита на г-жа Минчева по многостранни училищни партньорства,  в Швеция 5 – 8.12.2012 година. Реализиран бе проект по секторна програма „Коменски – Многостранни училищни партньорства“ съвместно с колеги от Швеция, Полша, Испания и Турция. Проектът беше успешно завършен през 2015 година.

След кандидатстване и одобрение по  секторна програма “Еразъм” от 01.10.до 08.10.2023 година г-жа Минчева бе на посещение в Хелзинки, Финландия, където се запозна със системата на финландското образование.

От 2017 година училището е иновативно със 7 паралелки в 5 иновации, а от 2022г. с решение на МС  е одобрена нова иновация: ”Иновативни и креативни в 21.век – учениците от НУ “Димитър Благоев”.

Г-жа Минчева е директор-професионалист, педагогически мениджър-иноватор, доказал се достоен лидер не само в Стара Загора, но и в цяла Старозагорска област. Доказателство за това е и наградата „Неофит Рилски“ на Министерство на образованието, която и е присъдена през 2011 година за високи постижения в образователно-възпитателния процес. Г-жа Минчева с амбиция, професионализъм и най-вече с любов ръководи екипът от професионалисти и  е достойна да се нарече иноватор в образованието. В подкрепа на тези аргументи са резултатите от Националната проверка за външно оценяване. Учениците от НУ „Димитър Благоев“ са с най-високи резултати в областта и са сред първите места в страната – първо място и през изминалата 2022/2023 учебна година.

По програма “Новации в действие” с иновациите на НУ “Димитър Благоев” се запознават колеги от СУ “П. Р. Славейков” гр. Кърджали; ОУ “Н. Петрини”-гр. Ямбол; ОУ “Христо Ботев” с.Мъглен, общ. Айтос; ОУ “Неофит Рилски” гр. Габрово, СУ “Любен Каравелов”- гр. Добрич, ОбУ “Васил Левски” гр. Бургас; ОУ “Христо Смирненски” с. Житница; ОбУ “Св.Св. Кирил и Методий” с. Девене, обл. Враца

В национални състезания заели призови места за 2023-2024 учебна година са:

Петър Стефанов Влаев – 4”а” клас – яви се на националния кръг на олимпиадата по “Компютърно моделиране” – гр. Шумен

Петър Стефанов Влаев – 4”а” – национален кръг на олимпиадата “Знам и мога” гр. Пловдив

В състезанието “Стара Загора търси математически“ таланти имаме  златни медалисти и носители на купи – Алек Милен Марков – ППГ; Момчил Иванов Цонев – 1“а“;  Теодор Желев- 2“б“; Калоян Калоянов – 2“б“ клас; Петър Влаев – 4”а” клас; Ева Маркова – 2”а” клас; Дария Узунова – 2“а“ клас

Савана Зои Терзиев – 2“б“ клас – носител на 3 златни медала от 3 международни състезания по художествена гимнастика.

Заради всички изброени по-горе мотиви, Педагогическият съвет при НУ „Димитър Благоев“ издига кандидатурата на г-жа Жана Минчева за  престижната награда “Стара Загора ” по повод 24 май.