Два дни експерти ще дискутират предизвикателствата пред животновъдната наука в условията на глобални климатични промени по време на Международна конференция в Стара Загора

Международната научна конференция е посветена на 125 години животновъдна наука в България и 82 години Земеделски институт – Стара Загора.

Темата за предизвикателствата пред животновъдната наука в условията на глобални климатични промени обсъждат на Международна научна конференция, провеждаща се в хотел Верея на 25 и 26 април. Организатори са Селскостопанска академия – София и Земеделски институт – Стара Загора.

Участие в научната конференция взе Надежда Чакърова, заместник-кмет на община Стара Загора.  „За мен е удоволствие от името на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров да ви приветствам по повод научната конференция, посветена на тази актуална тема, която в динамиката на времето става все по-значима – глобалните климатични промени и предизвикателствата пред европейския животновъден сектор. Земеделските и животновъдни общности са от изключително значение за прогресивното развитие не само в България и Европа, но и в целия свят. Това се доказва и с многото чуждестранни участници днес“, каза в началото на конференцията Надежда Чакърова. „Чрез вашите научни разработки, вие успявате да отговорите на темповете на климатичните изменения, влияещи върху земеделския сектор. Смятаме, че едно успешно партньорство помежду ни ще подпомогне темата да достигне до  повече хора и ще привлече интереса и на младите научни работници. Пожелавам успешна и ползотворна дискусия през следващите два дни“, обърна се към организаторите Надежда Чакърова.

Директорът на старозагорския Земеделски институт проф. д-р Стайка Лалева благодари на Община Стара Загора за добрата работа през годините и навременното и бързо съдействие при всеки въпрос.

Предизвикателствата пред животновъдната наука коментира и заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев. Той подчерта, че темата изключително много се следи и развива в научните среди през последните години. „Няма как да прескоча Земеделския институт в Стара Загора и разбира се да пропусна да се върна в родното място. Поздравявам организаторите за темата, която е избрана на днешната конференция. Последната такава, в която участвах, бе в Шотландия и там обсъждаха именно този проблем като бяха представени и изключителни резултати от проекти, продължили 6 години, следили промените“, заяви доц. Деян Стратев. Той допълни, че този вид събития са доказателство за необходимостта от непрестанно търсене на тясна връзка между науката и бизнеса в контекста на актуалната през последните години тема за климатичните промени. Според него, конференциите с международно участие дават възможност за популяризиране и въвеждане на иновативни решения, чрез споделяне на добри практики и опит.

По време на срещата стана ясно, че именно в тази посока е насочена политиката на Министерството на земеделието и храните. „Новият стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. дава възможност за целенасочена подкрепа, ориентирана към иновативни решения за опазване на околната среда, иновации, базирани на спецификите на секторните производства и разпространение на резултатите към по-голям брой заинтересовани страни. В тази връзка, бюджетът по тази интервенция е в размер на над 40 млн. евро за целия програмен период“, подчерта зам.-министърът.

Официални гости и участници в конференцията бяха още представители на Държавен фонд Земеделие, Тракийски университет, Посолството на Китай в България, експерти от български и международни университети и институти по животновъдство.

Основните теми, които ще бъдат засегнати през двата дни в Стара Загора, са качеството и безопасността на храните, растениевъдството, животновъдството и икономиката.