Номинация на Динко Бойчинов Цвятков – директор на Средно училище „Иван Вазов“ за Награда „Стара Загора“

До определения срок -15 април 2024г. в Община Стара Загора, на вниманието на кмета Живко Тодоров, са постъпили общо  19 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“. В направление „Наука и образование“ 13 са кандидатурите за индивидуална награда и 3  за колективна награда. В направление „Култура“ само едно е предложението за индивидуална награда и две -за колективна.

Както всяка година и тази, Долап.бг ви представя поотделно мотивите за направените предложения. В направление „Наука и образование”-индивидуална  първа ви представяме Номинацията на екипа на сайта ни за

Динко Бойчинов Цвятков – директор на Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 от Редколегията на електронния вестник Долап.бг www.dolap.bg

 Относно: Присъждане на Награда „Стара Загора“ в раздел „Образование” – индивидуална  на Динко Бойчинов Цвятков,

директор на Средно училище „Иван Вазов“ Стара  Загора

за приноса му за наложения  иновативен подход в ръководене на училището и забележителните му постижения на национално и европейско ниво, за научните му достижения в полза на българското образование. Не на последно място през 2024 г. Г-н Цвятков ще навърши  50 години и какъв по-добър подарък от този, да получи заслуженото признание на старозагорската общественост.

Уважаеми г-н Тодоров,

Динко Бойчинов Цвятков е роден на 1 септември 1974г.  в  Стара Загора.

Основно образование завършва в с. Омарчево, общ. Нова Загора в Основно училище „Паисий Хилендарски“. Село Омарчево е родното село на майката на Джон Атанасов, с когото Динко Цвятков има честта да се срещне като ученик през 1986 г. Средно образование завършва в ТМТ „Атанас Димитров“, гр. Нова Загора, висше – в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 1998 г.-  специалност физика и математика;

През учебната 1999/2000 г. след казармата става учител по математика в 10 ОУ  „Св.св. Кирил и Методий“ Стара Загора. За учебните 2000/2001 и 2001/2002 е възпитател в ДОВДЛРГ „Мария Терезия“, гр. Стара Загора. От учебната 2002/2003 г. до месец юни 2018 г. е учител по математика в Средно училище „Иван Вазов“. През 2016 година успешно защитава най-високата -първа учителска професионална квалификационна степен. До 2016 г. е старши учител и от 2016 до 2018 г. – главен учител.

От месец юли 2018 до настоящият момент, след спечелен конкурс, г-н Динко Цвятков  е директор на най-старото училище в Стара Загора – Средно училище „Иван Вазов“.

Изключителен родолюбец, откриването на учебната 2018/2019 година и досега той организира и провежда на Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“ – едно незабравимо събитие и за целия учителски екип, и за учениците и за многобройните гости. Това е и урок по история на родния град на открито.

През учебната 2018/2019 г. в училището се обучават  – 1 подготвителна група и 34 паралелки с ученици от 1 до 12 клас, чийто общ брой е 812 ученици. През настоящата учебна 2023/2024 г. година тук вече се учат 1011 ученици в 43 паралелки.

През учебната 2020/2021 г. се откри  професионална паралелка „Икономическа информатика“, с което екипът на училището  отговаря на предизвикателствата на новото време.

Още през първата година като директор училищната сграда е напълно санирана и обновена.  Благодарение на добрата техническа обезпеченост и работата с различни образователни платформи, екипът  но СУ”Иван Вазов” успява да отговори на предизвикателството на Ковид 19 пандемията.  От 2016 г. до ден днешен работят с платформата Офис 365, образователните платформи Енвижън, Класбъди, Виртуален училищен кабинет по математика и др.

През целия си  педагогически път Динко Цвятков неизменно се усъвършенства , като прилага научния подход:

През месец декември 2022 г. участие в конференция на тема: „Изследователският подход в образованието по математика ” към ИМИ на БАН; През месец декември 2021 г. участие в конференция на тема: „Изследователският подход в образованието по математика ” към ИМИ на БАН; През месец декември 2020 г. участие в конференция на тема: „Изследователският подход в образованието по математика ” към ИМИ на БАН; През месец декември 2019 г. участие в конференция на тема: „Изследователският подход в образованието по математика ” към ИМИ на БАН; През месец март 2019 г. участие в конференция  по проект StemPdNet към ИМИ на БАН;

През месец декември 2018 г. участие в конференция на тема: „Изследователският подход в образованието по математика ” към ИМИ на БАН; През юли 2018 г. спечелен проект по дейност К2 на програма Еразъм +, „How To Feel Maths” – партньорство между училища от Турция, Румъния и Полша; През април 2018 г. разработен и качен материал на тема „Приложна тригонометрия” в платформата „Next Lab”, финансирана от Европейската училищна мрежа; През месец април 2018 г. участие с ученици от клуб по „Приложна математика” в работен семинар „Математиката в света около мен”, организиран от ИМИ на БАН, като контактна точка на Scientix 3 за България.

През месец февруари 2018 г. участие в конференция „Динамична математика в образованието” към ИМИ на БАН;През месец декември 2017 г. участие в конференция на тема: „Изследователският подход в образованието по математика ” към ИМИ на БАН; През месец септември 2017 г. завършен курс за обучител на учители по национална програма „Квалификация” на МОН, на тема: ”Изследователският подход в образованието по математика”; През месец юни 2017 г.- участие в 15th Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab (SPW@FCL) в Европейската училищна мрежа в Брюксел,Белгия; През април участва със събитие “Часът на математиката ” в STEM discovery week 23.04 – 27.04. 2017 г. организирано от SCIENTIX, което е наградено от организаторите с участието г-н Цвятков като ръководител през месец юни в 15th Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab (SPW@FCL) в Брюксел; През месец април 2017 г. – участие в пролетна конференция на Съюза на математиците в България с представяне на педагогическа практика на тема: „Работа със задачи с отворен край и учебни ситуации в помощ на изследователското учене”, като има публикация на същата тема в сборника със статии на конференцията; През месец февруари 2017 г. участие в конференция „Динамична математика в образованието” към Българска академия на науките; През месец декември 2016 г. участие в конференция на тема: „Изследователският подход в образованието по математика ” към ИМИ на БАН. Публикуван е дидактически материал на сайта на Виртуален училищен кабинет по математик; Публикуван дидактически материал на сайта на проект „Mascil”; Статия на тема:- „Симетричните функции в помощ на физичните явления” е публикувана в сборник на тема „Добри практики в образованието по математика и ИТ за развиване на ключови компетентности” по проект KeyKoMath.

Статии на тема: –  „Играта в часовете по математика” и „Експериментът в часовете по математика” публикувани в електронното списание „Педагогически форум” към Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, гр. Стара Загора.

Съавтор е на „Сборник задачи по математика за 8 клас” на издателство „Просвета” излязъл през 2015 година; През месец април 2016 спечелено 3 място на общинска викторина „Да запазим децата на пътя”; През месец февруари 2016 г. участие в конференция „Динамична математика в образованието” към Българска академия на науките, където разработката „От забавлението до … похапването” бе отличена с награда от журито; През месец декември 2015 г. – участие в демонстрационен семинар по проект Scientix  с представяне на добри практики в обучението по математика с използване на ресурсите от проекта,  проведен в гр. Кърджали; През месец декември 2015 г. участие в конференция на тема: „Изследователският подход в образованието по математика ” към ИМИ на БАН; През месец септември 2015 участие в демонстрационен семинар „Развитие на ключовите европейски компетентности с помощта на  изследователския подход в образованието по математика” с представяне на добри практики проведен в гр. Велико Търново.

През месец февруари 2015 г. участие в конференция „Динамична математика в образованието” към Българска академия на науките; През месец декември 2014 г. участие в конференция на тема: „Изследователският подход в образованието по математика ” към ИМИ на БАН; През месец юли завършен курс за обучител на учители по национална програма „Квалификация” на МОН, на тема: ”Изследователският подход в образованието по математика ”; През месец октомври 2013 г. завършен курс за двуезично преподаване на математика в Колчестър, Обединено кралство Великобритания, по секторна програма „Коменски”; През месец март 2013 г. завършен курс по „Използване на динамичния софтуер GeoGebra в обучението по математика” към ДИПКУ гр. Стара Загора; През месец февруари 2013 г. участие в заключителен семинар по проект „Fibonacci  – Disseminating Inquiry-Based Science and Mathematics Education in Europe” към Българска академия на науките; През месец февруари 2013 г. участие в конференция „Динамична математика в образованието” към Българска академия на науките; От 2014 до 2017 година участие в конференциите на Съюза на математиците в България, провеждани през месец април.

В периода 2014 – 2015 г. участие в семинари по международни проекти към ИМИ на БАН – Mascil; KeyKoMath; Scientix.

Международни проекти на СУ”Иван Вазов”:

  • „Как да почувстваме математиката“ – от 2018 до 2021 година разработен проект от г-н Цвятков за програма Еразъм +, на който Средно училище „Иван Вазов“е координатор, първото училище в Стара Загора координатор на Европейски проект.
  • „Насилие – Не, благодаря“ – от 2020 до 2022 г. с координатор училище от Сърбия по програма Еразъм +;
  • „Спаси планетата“ – от 2020 до 2022 г. – координатори на проект по програма Еразъм +;
  • „Как да засилим устойчивостта и психическото благополучие на подрастващите в училищната среда“ – от 2022 до 2024 г. с координатор училище от Сърбия по програма Еразъм +;

Национални програми и проекти:

Училището работи активно по всички Национални програми и проекти на Министерство на образованието и науката. Гордост е изграждането на лаборатория по природни науки, чието мото е „Зелени заедно раСТЕМ“ по национална програма „Съвременна образователна среда“

Училищна дейност и награди:

Учениците  от СУ „Иван Вазов“ – Стара Загора участват ежегодно в Седмицата на науката, организирана от Европейската училищна мрежа и образователната платформа Scientix;

За пета поредна година издава книга със стихотворения на тема „Аз съм българче“ на учениците от начална степен,;

През 2019 г. единадесетокласничката   Теодора Иванова става 23-ти кмет на Млада Загора;

Препис на целия роман „Под игото“ от патрона на училището Иван Вазов осъществяват  ученици от 1-ви до 12-ти клас през 2021 г. по повод 180 години от създаване на първото светско училище в Стара Загора;

Ученици от старозагорското СУ „Иван Вазов“ участват във Втора национална училищна конференция „Българската история в творчеството на Вазов“ (19.04 – 21.04.2022г.), организирана от ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица.

Възпитаниците на училище „Иван Вазов“ печелят общинския кръг на Националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ през 2022 г.

Единадесетокласниците от СУ „Иван Вазов“  активно се включват в Младежки форум № 3 за диалог по темата за „Зеления преход в България“, организиран от Института за икономическа политика – София. Той се проведе на 19 май 2022 г. в Конферентна зала № 2 на хотел Верея.

Първият и вторият Младежки форуми за диалог бяха проведени успешно в Перник и София. Форумите се организират в рамките на проект „GENERATION ZЕЛЕНО“ – визията на младите за прехода към кръгова и ниско въглеродна икономика“, финансиран по програма Еразъм+, КД3 „Структурен диалог“.

  • Денят на числото Пи, 14. 03. 2023 г. беше отбелязан по нетрадиционен начин с гостуването на  господин Бил Люис. Той се срещна с ученици от 8 до 12 клас. Господин Люис е международен консултант по бизнес мениджмънт от Арканзас, САЩ. Той има над 30 години опит в работа с държавни организации, училища, неправителствени организации и др. Обучавал е млади хора, преподаватели и бизнесмени в над 30 страни. Пред учениците от профил „Икономическа информатика“ и „Софтуерни и хардуерни науки“ той изнесе лекция на тема: „Подготви себе си за успешно бъдеще. Силата на навиците“. Срещата впечатли много учениците и ги провокира да излязат извън зоната си на комфорт. Темата предизвика множество въпроси, свързани с бъдещото им развитие и предприемаческия начин на мислене. което беше предпоставка за интересен разговор между господин Бил Люис и учениците .

Април 2023 г. На третата Национална конференция с международно участие „SMART STEM ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ“ Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора получи Сертификат за STEM училище. Събитието е под надслов „Симбиоза и синергия на съвременните образователни практики“.

На 15  май 2023 г. Средно училище „Иван Вазов“ получи STEM School Label (Училщен СТЕМ етикет). STEM School Label е съвместна инициатива на European Schoolnet, Ciencia Viva (Португалия), Maison pour la Science d’Alsace (Франция), Центъра за насърчаване на науката (Сърбия) и Центъра за развитие на образованието (Литва). Тя започва да се изпълнява през 2017 г. като проект по програма Еразъм+.

През месец юни учениците завоюват колективна награда в конкурса на „Ало Космос-говори България“

През  учебната 2022/2023 г. учениците от 5. до 12. клас избират да работят в СТЕМ центъра на Средно училище „Иван Вазов“ Стара Загора  по един „големите въпроси“ на нашето общество, интегрирайки ресурсите на различни учебни предмети. Акцентът е поставен върху активния и здравословен начин на живот. Средно училище „Иван Вазов“ участва с проект „Храната и хората“ в конкурса „Посланици на здравето”, част от календара на МОН. Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ цели да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене и ниската физическа активност. Екипът от ученици получи второ място от Министерство на образованието и първо място от Министерство на спорта.

На 25.11.2023 г. 120 ученици от Средно училище „Иван Вазов“ се включиха и в подреждането на пъзел с лика на Вазов, който бе с размери 6 м. на 12 м. и се състои от 120 части. Учениците много се вълнуваха и след нареждането на пъзела се подредиха около него, като образуваха формата на сърце.

За трета поредна година на Игнажден ученици посещават Митрополията;

На 18.01.2024 година на специална церемония в залата на музей „Литературна Стара Загора“, бяха обявени лауреатите на Зимния литературен конкурс „Перо от лед“. Той е първи по рода си не само за Община Стара Загора, но и за България!

В категория „проза“ за ученици от 2 до 4 клас, първото място бе присъдено на София Кючукова от 3.А клас от СУ „Иван Вазов“ за приказката „Искри от бъдника“.

На 24 януари 2024 г.– Международен ден на образованието, екип от ученици от СУ „Иван Вазов“ , работещи по училищния СТЕМ проект „Повишаване на киселинността на океана или другото лице на въглеродния диоксид“, с цел изпълнение на проектни задачи посетиха Центъра по аквапоника към Тракийски университет.

Един различен урок по музика преживяха учениците от II, III, IV и V клас на Средно училище „Иван Вазов“. На 26.02.2024 г. в Държавна опера, гр. Стара Загора учениците  се потопиха в спектакъла „Светът на операта“.

През месец март 2024 г. петокласниците се докоснаха до магията на фолклора с помощта на музикантите от ансамбъл „Зорница“ към читалище „Климент Охридски“.

Потомците на Дядо Вазов отбелязаха 22 март Световния ден на водата по нестандартен начин. Те се включиха в VIII Национална конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето““, в периода 20-22 Март 2024 г., гр. Бургас. Проектът „Скритото лице на въглеродния диоксид или ефектът на киселинния океан“ спечели специалната награда на Община Бургас.

Ученическият съвет на училището провежда най-разнообразни дейности с всички ученици. Едно от последните събития беше Ден на самоуправлението, проведен на патронния празник на училището 01.03.2024 г. В него ученици от гимназиален етап влязоха в ролята на учители, ръководители и помощен персонал.

Учителите в Средно училище „Иван Вазов“ изнасят интердисциплинарни уроци с високо качество, в което са заложени всички съвременни тенденции в образованието.

От учебната 2019/2020 до учебната 2022/2023 година училището е домакин на областен  и национален кръг на олимпиадата по български език и литература; За същия период училището е домакин на Националното състезание по „Компютърно моделиране“ за ученици от трети и четвърти клас, като през учебната 2022/2023 г. ученик от училището се класира в челната тройка на националния кръг на състезанието; През учебната 2021/2022 г. училището е координатор на Пролетно математическо състезание и на „Европейско кенгуро“.

Партньорства

За годините, през които г-н Цвятков е директор, училището  е надежден партньор на:

Институт по математика към БАН;

ДИПКУ – Стара Загора;

ТПП – гр. Стара Загора;

Медицински факултет към Тракийски университет;

Община Стара Загора;

Регионално управление на образованието;

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“;

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Стара Загора

Уважаеми г-н Тодоров,

Динко Цвятков е диалогичен и харизматичен човек. За постигнатите успехи на училището, той винаги изтъква:“Имам честта да работя с екип от изключителни колеги, което неминуемо води до успехи“.

Считаме, че г-н Динко Цвятков с успешното ръководене на учебното заведение, с приноса си в образованието в Стара Загора и страната, с отдадеността си към професията и училището, заслужава да получи награда „Стара Загора“ – индивидуална, в раздел „Образование”